Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding @ SASK

We zijn allemaal anders, maar toch gelijkwaardig! En daarom houden we in SASK rekening met jou. We zorgen ervoor dat les volgen en leren voor iedereen lukt, uitdagend is en motiveert. Dat is in ieder geval ons streefdoel: dat je goed kan leren en studeren, je goed voelt en je eigen pad kan volgen. Wij zorgen alvast voor maximale kansen daartoe! 

Een nieuwe klas, een nieuwe school … Altijd spannend. We zetten begin september extra in op kennismaking met elkaar en groepsvorming. Onze eerste schooldag is een welkomstdag: je leert je klasgenoten en je klasleraar kennen en tijdens de ontmoetingsdag, sportdag, een ZIN-dag leer je elkaar nog beter kennen. Ook verder tijdens het jaar blijven we aandacht hebben voor een goede groepssfeer in het klasuur, maar ook op vele andere activiteiten. Onze Peer Supporters zorgen alvast ook voor een positieve vibe op school.

Om goed te kunnen organiseren & plannen is er voor jou de digitale schoolagenda. Leerkrachten noteren daarin wat er in de les aan bod komt en welke taken/toetsen er zijn; heel handig om het overzicht te bewaren. We organiseren ook sessies leren leren en organiseren.

Leren en studeren blijft uiteraard de belangrijkste opdracht van de school. Elke leerkracht geeft studietips die je helpen en geen nood, er is zeker tijd genoeg voor het maken van je toets. We werken met de 80%-regel. De leerkracht houdt er rekening mee dat 80% van de leerlingen, de toets kan maken in 80% van de tijd. Dat betekent dat er nog 20% tijd overblijft voor wie wat langer wil werken. We bieden de mogelijkheid tot avond- en examenstudie

We leven en werken samen en om alles goed te laten verlopen met zoveel leerlingen samen, maken we duidelijke afspraken & zorgen we voor structuur. Zo moet je gsm bv. tijdens de les in de locker en elke morgen starten we de dag met het morgenonthaal, een goed begin van de dag. Op onze school werken we met het 4-ladesysteem voor wie de regels overtreedt. Pesten tolereren we niet! Merken we zoiets op dan passen we de no-blame-methode toe.

Wat we hierboven beschreven, zijn enkele voorbeelden van zaken die alle leerlingen ten goede komen. Ze zijn voor iedereen nuttig. Heb je zelf nog wat meer ondersteuning of uitdaging nodig, dan zijn we er voor jou! We kunnen heel wat verhoogde zorg toepassen, maar we gaan altijd na wat jij nodig hebt en jou kan helpen, want wat voor een ander werkt, werkt daarom niet altijd voor jou. Een aantal voorbeelden:

Wanneer de hulp op school ontoereikend is, zoeken we samen naar oplossingen. We werken daarvoor nauw samen met het CLB.

Niet vergeten: we zijn er voor jou!

Contactpersonen