Directie

Directeur: Chris BOUTON
Adjunct-directeur: Klaartje CAFMEYER

 

Het onderwijs in SASK wordt ingericht door de VZW Katholiek Onderwijs Sint-Trudo. SASK Humaniora behoort tot de Scholengemeenschap Sint-Maarten.