Welkom bij SASK.

Kom elke middag naar de freesport!

Welkom bij SASK.

Interactieve lessen met de netbooks in het vierde tot zesde jaar.

Hartelijk welkom!

Welkom op de site van het Sint-Andreaslyceum,
een eigentijdse ASO-school in de groene rand van Brugge.


Via deze weg willen wij leerlingen, ouders en geïnteresseerden op de hoogte houden
van wat er binnen de schoolmuren leeft.

Met leerlingen en ouders gebeurt alle directe communicatie, inclusief het raadplegen van rapporten, via Smartschool.


Recente foto's

Recente nieuwsberichten

Strafste School 2017

Bekijk hier de integrale opnames van het bezoek van MNM aan SASK!
Poëziewedstrijd 2017De dertiende editie van de jeugdpoëziewedstrijd georganiseerd door Marnixring De Blinckaert Knokke, kreeg dit jaar het thema 'Gekke wereld' mee.

Op het muzikale poëziefeest van 25 januari stonden Senne Haegebaert uit 1D en Odile Vuerstaek uit 2A bij de finalisten op het podium. Odile sleepte zelfs de tweede prijs in de wacht! Proficiat aan de verdienstelijke dichters!

Eerste ronde VWOOp woensdag 18 januari nam alweer een mooie delegatie van SASK deel aan de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Er hing wiskunde in de lucht in de polyvalente zaal...

Van toverspreuken tot filmzalen, van vierogige aliens tot ridders en schildknapen,... het was genieten van leuke, maar soms ook echt wel uitdagende wiskundevragen. De begeleidende leerkrachten HVH en SDE hebben alvast met hen 'meegezwoegd'.

Duimen maar voor mooie resultaten!

Junior College Dag


Ook dit schooljaar nemen de 6des met 8 uur wiskunde, onder begeleiding van hun leerkracht Sandra Deschamps, deel aan het Junior college STEM. Ze volgen hierbij de lessenreeksen rond cryptografie: 'Van priemgetal tot digitale handtekening'. Hierbij maken ze kennis met de wiskundige technieken die gebruikt worden om informatie geheim te versturen, denk maar aan veilig internetverkeer, elektronisch bankieren, digitale handtekeningen, elektronische identiteitskaarten enz.

Op dinsdag 10 januari vond hierbij een uitstap naar de universiteit in Kortrijk (KULAK) plaats, waarbij ze tijdens de Junior College Dag mochten genieten van drie boeiende hoorcolleges rond hedendaags STEM-onderzoek. Zo vernamen ze hoe de wiskunde een belangrijke rol speelt in de hedendaagse maatschappij, bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen in de geneeskunde en bij de studies van de klimaatverandering. Ze leerden bij over de wiskunde die aan het werk is bij het schrijven en lezen van bv. dvd's, bij de bewaking van computergeheugens, etc. Tenslotte konden ze kennismaken met de ingenieurstechnieken die gebruikt worden bij de zoektocht naar buitenaards leven. Het was een heel boeiende en inspirerende dag.

Excursie naar Ieper

Op vrijdag 21 oktober 2016 bezochten de tweedejaars Ieper en enkele begraafplaatsen in de omgeving. Bekijk hier de foto's en hieronder het compilatiefilmpje!


Peer Support op SASK

Gefeliciteerd aan de leerlingen die de opleiding vertrouwensleerling volgden in onze school: Eline Bosschaerts, Penelope Buyssens, Hanne De Smet-Van Damme, Feebe De Wael, Laura Goeman, Amaury Lumbeeck, Josephine-Charlotte Mestdagh, Charlotte Monbailleu, Raf Reuse, Kim Timmermans, Femke Vande keere en Justine Van Nieuwenhuyse.Leerzorg@SASK

Niet altijd vanzelfsprekend

Leren en leven is niet altijd even vanzelfsprekend. Meer nog: het is logisch dat jij soms een extra duwtje in de rug nodig hebt.

Met onze basiszorg proberen we ervoor te zorgen dat het leren vlot verloopt, maar misschien heb jij ietsje meer nodig. Onze verhoogde en uitgebreide zorg kunnen je dan helpen!

In SASK willen we jou - binnen onze mogelijkheden – de zorg bieden die jij nodig hebt.


Wat als het leren voor jou moeilijk gaat?

Het zou kunnen dat er bij jou een leerprobleem of een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, DCD, AD(H)D, hoogbegaafdheid …) vastgesteld werd. Heb je een attest of een verslag van een onderzoek, dan ontvangen we dat graag om jou in SASK de gepaste (verdere) zorg te kunnen bieden.

Wanneer het leren niet gaat zoals verwacht en jij en/of je ouders maken zich hierover zorgen, dan kun je contact opnemen met Frederic Pieters (de coördinator leerzorg), je graadcoördinator of de contactpersoon van het CLB: Mieke Aarnouts.

Als je de juiste studievaardigheden nog niet bezit, kun je vragen om begeleide studie te volgen. Hiervoor kun je contact opnemen met je graadcoördinator.

Ben je snellerend of hoogbegaafd en vraagt het leren voor jou een aparte aanpak? Mevrouw Iris Vanclooster is het aanspreekpunt voor meer informatie over de begeleiding.


Hoe gaan we te werk?

Bij het inschrijven is het zinvol ons de nodige info te bezorgen. We ontvangen ook graag de BaSO-fiche. Jij en/of je ouders kunnen ook een afspraak maken met de directie, je graadcoördinator of de coördinator leerzorg om de zorgaanpak te bespreken. Wanneer je zorgproblematiek het vraagt, voorzien we van bij de start de nodige ondersteuning (bv. Sprint, GON-begeleiding …).

Bij het begin van het schooljaar, tijdens de overdrachtsklassenraden, brengen we de leerkrachten op de hoogte van de meest essentiële informatie om jou een zo goed mogelijke start te geven.

In oktober bespreekt de klassenraad welke zorgmaatregelen voor jou nodig zijn, o.a. met het oog op de komende proefwerken. Na de klassenraad lichten we jou en je ouders d.m.v. een brief in.

Wie ondersteunende maatregelen krijgt tijdens de proefwerkperiode (bv. gebruik computer of rekenmachine), ontvangt hiervoor een kaartje om de leerkracht met toezicht op de hoogte te brengen.

Heb jij meer tijd nodig om een proefwerk af te leggen? Dat kan! Bij het opstellen van de examens zorgen we ervoor dat er automatisch extra tijd is voor wie wat langer dan gemiddeld wil werken.

Tijdens de klassenraden in december en maart evalueren we je zorgmaatregelen en sturen we bij als het nodig is. Uiteraard delen we die aanpassingen mee.

Wanneer we over nieuwe info beschikken en je leerzorg in die zin moet aangepast, dan proberen we zo snel mogelijk te handelen. Een beslissing over nieuwe of bijkomende maatregelen kan evenwel enkel door de klassenraad genomen worden.


In Memoriam