Schoolreglement 2023-2024

Het schoolreglement bestaat uit vier delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project, in het tweede en derde deel het studiereglement en het orde- en tuchtreglement en in het vierde deel heel wat praktische informatie over diverse onderwerpen. Dit schoolreglement werd overlegd tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

We verwachten van elke leerling dat hij/zij het schoolreglement goed leest, akkoord gaat en natuurlijk dat hij/zij het naleeft.

Lees hier het schoolreglement.