Vrije dagen in 2021-2022

Eerste trimester

  • maandag 4 oktober 2021 (pedagogische studiedag voor leerkrachten)
  • woensdag 27 oktober 2021 (klassenraden voor leerkrachten)
  • herfstvakantie van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021
  • donderdag 11 en vrijdag 12 november 2021 (Wapenstilstand)
  • kerstvakantie van maandag 27 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

Tweede trimester

  • krokusvakantie van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022
  • paasvakantie van maandag 4 april 2022 t.e.m. paasmaandag 18 april 2022

Derde trimester

  • donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 (O.L.H. Hemelvaart)
  • maandag 6 juni 2021 (pinkstermaandag)