Vrije dagen in 2020-2021

Eerste trimester

  • vrijdag 2 oktober 2020 (pedagogische studiedag voor leerkrachten)
  • maandag 5 oktober 2020
  • woensdag 28 oktober 2020 (klassenraden voor leerkrachten)
  • herfstvakantie van maandag 2 november t.e.m. zondag 7 november 2020
  • woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
  • kerstvakantie van maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

Tweede trimester

  • krokusvakantie van maandag 15 februari t.e.m. zondag 21 februari 2021
  • paasvakantie van maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

Derde trimester

  • donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart)
  • maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag)