Studieaanbod 4e jaar

In onze school bieden wij volgende richtingen aan:

 • Latijn
 • Grieks-Latijn
 • Moderne Talen
 • Economische wetenschappen
 • Natuurwetenschappen

 • In de richting Latijn (Wi4) bevat de lessentabel 4 u. wiskunde. De leerlingen krijgen een bijkomend complementair uur.
 • In de richting Latijn (Wi5) bevat de lessentabel 5 u. wiskunde.
 • De richting Economische wetenschappen (Wi4) bevat 4 u. wiskunde. De leerlingen krijgen een bijkomend complementair uur.
 • De richting Economische wetenschappen (Wi5) bevat 5 u. wiskunde.

* Economische & artistieke vorming is een onderdeel van het vak MAEV (maatschappelijke, artistieke en economische vorming):

 • de doelen van het pakket maatschappelijke vorming worden via projecten gerealiseerd;
 • in de richtingen GL, Lat, NW(S) wordt de helft van de lessen aan economische vorming besteed en de andere helft aan PO;
 • in de richtingen MT, NW (A) en EW worden de doelen van het leerplan economische vorming in het vak economie gerealiseerd. Tijdens het lesuur dat voor economische en artistieke vorming is voorzien, komt enkel het pakket artistieke vorming aan bod;
 • in het 4e jaar ligt de klemtoon op muziek.

In de richting Natuurwetenschappen (NW) is er voor de complementaire uren keuze tussen de algemene optie (A) en de STEM-optie (S):

 • in de A-optie is er in het 4e jaar één lesuur economie en een extra lesuur Engels;
 • in de S-optie zijn er in het 4e jaar 3 lesuren STEM-project (daarin is één lesuur fysica geïntegreerd dat dus eigenlijk dubbel in de tabel staat).

CLIL @ SASK

In het 4e jaar kunnen de leerlingen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.