Vragen over leren en studeren

Heb je als leerling een vraag?

Dan kan je terecht bij:

    • je klasleraar
    • je vakleerkracht
    • de graadcoördinator
    • de leerlingbegeleiders
    • Peer Supporters
    • CLB-contactpersoon Véronique Lievens

Heb je als ouder een vraag?

Dan kan je via Smartschool terecht bij:

Je kan terecht bij de vakleerkracht (zie digitale agenda op Smartschool).

Je kan terecht bij de graadcoördatinor:

 • 1e graad: Greet Oosterlinck
 • 2e graad: Karel Gruyaert
 • 3e graad: Sam Creve

Je kan terecht bij:

 • Frederic Pieters (leerlingbegeleider)
 • Véronique Lievens (CLB-contactpersoon) via veronique.lievens@vrijclbdehavens.be

Je kan terecht bij de directie.

Je kan terecht Gudrun De Deyne.