1e graad

1e LEERJAAR

Klik op de lessentabel om te vergroten
Alle leerlingen volgen 27 uur gemeenschappelijk. Voor de overblijvende vijf uur is er keuze tussen:
  • Latijn
  • STEM: Science Technology Engineering and Mathematics (klik hier voor meer info)
  • Moderne met extra ondersteuningsvakken
Opgelet:
  • Als je eraan denkt in de volgende leerjaren een richting met Latijn of Grieks te volgen, dan kies je nu voor 5 uur Latijn.
  • Als je STEM kiest (d.i. optie binnen de Moderne), dan krijg je 5 lesuren STEM-vakken: wetenschappen, techniek, informatica en wiskunde
  • Als je geen Latijn volgt, heb je bijkomende ondersteuningsuren Nederlands, Frans en wiskunde. Deze uren brengen geen nieuwe leerstof aan, maar ze geven je meer tijd om rustiger en grondiger de basisleerstof in te oefenen. Naast ondersteuningsuren hebben de leerlingen in Moderne ook Nederlandse Expressie.

2e LEERJAAR
Klik op de lessentabel om te vergroten

Alle leerlingen volgen 24 uur gemeenschappelijk. Voor de overblijvende acht uur is er keuze tussen drie pakketten:

  • Moderne Wetenschappen (basis = 2 uur wetenschappelijk werk en 3 uur socio-economische-initiatie)
  • Grieks-Latijn (basis = 4 uur Latijn + 3 uur Grieks)
  • Latijn (basis = 5 uur Latijn)
  • STEM (basis = 2 uur wetenschappelijk werk, 2 uur socio-economische initatie, aangevuld met 3 uur STEM-vakken wiskunde, ICT en wetenschappelijk werk).
De overige uren in dat achturenpakket worden door de school zelf ingevuld.