Welbevinden

Iedereen heeft momenten waarop het eens wat minder gaat. Dit kan een periode zijn waarbinnen je je onzeker voelt, of je niet goed in je vel zit. Een echtscheiding of ziekte of overlijden van iemand dierbaars kan ook grote gevolgen hebben. Wanneer je in het verleden gepest bent geweest, of je maakte een traumatische ervaring mee, zal dit ook invloed hebben op wie je nu bent. Wanneer je je verdrietig voelt, eenzaam, of je voelt je angstig tussen anderen, blijf er niet mee zitten. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie.
 • Er wordt tijd gemaakt voor individuele gesprekjes met de klastitularis tijdens het klasuur.
 • We volgen het welbevinden van onze leerlingen op met Appwel, een app waarmee we telkens een mooi overzicht hebben van wat leeft in onze klassen. Op basis van de gegevens kunnen we ook overgaan tot actie.
 • We doen mee met acties rond mentale gezondheid en organiseren warme initiatieven (Week van de geestelijke gezondheid, Warme William, Warmste week, IDAHOT-week,  verbindende activiteiten voor de hele school zoals het SASK-feest …)
 • We organiseren klascirkels waarbinnen we preventief werken aan een goede sfeer, maar waarin we het ook hebben over gevoelens en gebeurtenissen.
 • We hebben een enthousiaste groep ‘Peer Supporters’, leeftijdgenoten die een opleiding hebben gevolgd om anderen bij te staan die zich uitgesloten, onzeker of minder goed voelen.

In overleg met jou, de leerkrachten en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we ook volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Gesprekken met de leerlingenbegeleiding (Frederic Pieters of Gudrun De Deyne). Bij hen kan je op adem komen. 
 • Begrip voor moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld door tijdelijk de druk te verlagen. 
 • We voorzien een ‘vluchtkaartje’ waardoor je zonder uitleg de klas kunt verlaten wanneer het even niet meer lukt. We spreken af bij wie je dan terecht kan.
 • Steungroep versterken.
 • Klascirkel organiseren wanneer de klas nood heeft aan info, troost … in overleg met de leerling zelf.