Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB ondersteunt de opvoedingsopdracht van de ouders en de school: als het moeilijk wordt, kan je bij hen terecht voor informatie, begeleiding en individuele hulp. SASK werkt samen met het vrij CLB De Havens.

Véronique Lievens
contactpersoon

De CLB-medewerkers handelen volgens een deontologische code die discretie en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, doet het CLB een begeleidingsvoorstel. De begeleiding wordt enkel voortgezet als de leerling (of de ouders van de leerling jonger dan 12 jaar) hiermee instemt. Alleen de begeleiding bij problematische afwezigheden en sommige medische onderzoeken kunnen niet geweigerd worden.

De website https://www.vrijclb.be/vrij-clb-de-havens kan een handig hulpmiddel zijn en er is uiteraard ook de mogelijkheid tot persoonlijk contact met de CLB-contactpersoon op school.