Zorgteam

“Zorgen voor leerlingen” is een traditie in SASK. Al jarenlang begeleiden heel veel leerkrachten en opvoeders leerlingen die het moeilijker hebben. Zij geven ondersteuning bij persoonlijke, familiale, lichamelijke, sociale problemen en leerproblemen. In eerste instantie zijn dat de klasleraar en de graadcoördinator. Al naar gelang het probleem kunnen zij ook rekenen op de steun van onderstaande personen:

Leerlingenbegeleiders
Gudrun De Deyne
Frederic Pieters

Begeleide studie
Linda D’Hoop, Gudrun De Deyne en Ria Decorte

Coördinator leerstoornissen (dyslexie, dyspraxie, ADHD …)
Frederic Pieters

Coördinator hoogbegaafdheid
Gudrun De Deyne

CLB-medewerkers
Mieke Aarnouts – Contactpersoon – Trajectbegeleider Psychisch en sociaal functioneren
Sabina Mortier – Paramedisch werker
Annelies De Groote – Arts
Veronique Lievens – Trajectbegeleider Leren & Studeren
Francine Decloedt – Trajectbegeleider Onderwijsloopbaan
Inge Coene – Trajectbegeleider Verontrustende opvoedingssituatie
Vera Lenaers – Trajectbegeleider Functiebeperking

Contact
Via Smartschool