2e graad

3e + 4e LEERJAAR

In de tweede graad worden vijf studierichtingen aangeboden (tussen haakjes staan telkens de specifieke eigenheden van die richting vermeld):

  • Economie (4 uur economie)
    mogelijkheid om je basisoptie met een uur wiskunde uit te breiden (EW)

 

  • Grieks-Latijn (4 uur Latijn + 4 uur Grieks + 5 uur wiskunde)

 

  • Latijn (4 uur Latijn)
    mogelijkheid om je basisoptie met een uur wiskunde uit te breiden (LW)

 

  • Wetenschappen: keuze tussen optie met 5 uur wiskunde + 2 uur biologie + 2 uur chemie + 2 uur fysica (We) en optie met 3 uur STEM (d.i. projectmatige integratie van wiskunde en fysica, aangevuld met engineering) + 5 uur wiskunde + 2 uur biologie + 2 uur chemie + 1 uur fysica (STEM)