2e graad

3e + 4e LEERJAAR

In de tweede graad worden vijf studierichtingen aangeboden (tussen haakjes staan telkens de specifieke eigenheden van die richting vermeld):

 • Economie (4 uur economie)
  mogelijkheid om je basisoptie met een uur wiskunde uit te breiden (EW)
 • Grieks-Latijn (4 uur Latijn + 4 uur Grieks)
  standaard met 4 u. wiskunde, maar mogelijkheid om aan te vullen met een 5e uur wiskunde (GL5)
 • Latijn (4 uur Latijn)
  mogelijkheid om je basisoptie met een uur wiskunde uit te breiden (LW)
 • Wetenschappen: keuze tussen optie met 5 uur wiskunde + 2 uur biologie + 2 uur chemie + 2 uur fysica (We)

  en optie met 3 uur STEM (d.i. projectmatige integratie van wiskunde en fysica, aangevuld met engineering) + 4 uur wiskunde + 2 uur biologie + 2 uur chemie + 1 uur fysica (STEM)

Klik op de lessentabel om te vergroten