Leerlingenraad

Directie, leerkrachten werken dagelijks samen met de leerlingen aan een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng. De leerlingenraad is een van de mogelijkheden om je stem te laten horen.

Voor elke graad is er een voor iedereen toegankelijke leerlingenraad met telkens twee voorzitters en een begeleidende leerkracht. De voorzitters worden jaarlijks verkozen door de graad die ze vertegenwoordigen.

In de leerlingenraad kun je overleggen, meedenken en soms helpen beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. Je kunt van gedachten wisselen, ideeën bespreken en activiteiten organiseren. De voorzitters maken een verslag en bespreken dat met de directieraad. De leerlingenraad levert een belangrijke bijdrage aan een democratische school waar naar de stem van de leerlingen geluisterd wordt.