SASK in de wereld

SASK zamelt ook dit jaar met heel wat acties geld in voor Kikwit. Klik hier voor alle informatie over dit project!

Het Pastoraal Comité is een werkgroep die bijna elke maand samenkomt. Leerkrachten én leerlingen uit het 6e jaar bereiden allerlei activiteiten voor: een gastspreker, een actie in het kader van de missiemaand, de advent of de vasten, een gezamenlijke viering

Verslagen en fotoreportages van voorbije activiteiten vind je op onze sociale media.

Ook dit jaar zet SASK zich in om organisaties als Integraal, De Spiegel, De Ark … een financieel duwtje in de rug geven.
➡️ Help jij ons om 220 mondmaskers te verkopen t.v.v. “Welzijnszorg 2020”? Klik hier!