Pastoraal

SASK zamelt ook dit jaar met heel wat acties geld in voor Kikwit.
Klik hier voor alle informatie over dit project!

Het Pastoraal Comité is een werkgroep die bijna elke maand samenkomt. Het bestaat uit lesgevers (niet alleen godsdienstleerkrachten), ondersteunend personeel en leerlingen uit het 6e jaar. Tijdens de vergaderingen worden de pastorale activiteiten voorbereid en geëvalueerd: een spreker die uitgenodigd werd, of een actie die georganiseerd werd in het kader van de missiemaand, de advent, de vasten, een gezamenlijke (eucharistie)viering… Er kan ook wel eens dieper ingegaan worden op bepaalde thema’s: acties tijdens de vasten, de vergoeding van vrijwilligers… of we lanceren nieuwe voorstellen. De geplande activiteiten voor dit schooljaar worden in de schoolkalender aangekondigd. Verslagen en fotoreportages van voorbije activiteiten vind je bij het SASK-nieuws en op onze Facebookpagina.