Regelovertredend gedrag

Wanneer je de regels niet volgt of te vaak de les stoort, moeten we ingrijpen. We vinden het belangrijk dat iedereen leert verantwoordelijkheid op te nemen: tegenover elkaar, tegenover het personeel, tegenover het schoolgebouw, maar ook tegenover jezelf. Dat is een leerproces. Sanctionering en begeleiding gaan hier hand in hand.  

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Ruim aanbod aan middag- en naschoolse activiteiten (zodat er geen verveling optreedt).
 • Wij gebruiken het 4-lademodel. Het storende/problematische gedrag in de klas (op het schooldomein, in de studie) behoort tot de autonomie van de leerkracht (opvoeder); hij/zij volgt hierbij een persoonlijke lijn om het regelovertredend gedrag op te volgen. Lade groen en blauw zijn het terrein van de leerkracht (opvoeder). Wanneer het gedrag van een leerling een grote impact heeft, ernstig is, dan komt de directie in beeld. Een gele lade en bij herhaling een rode lade is het gevolg. 
 • We hebben duidelijke klas- en schoolafspraken.
 • We houden cirkels in de klas om preventief aan een goede sfeer te werken, of om samen afspraken te maken.
 • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie. We blijven naar jou luisteren.

In overleg met leerkrachten, ouders en zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Tijdens de klassenraden bespreekt het leerkrachtenteam het geheel van meldingen. De klassenraad koppelt daaraan opvolging indien nodig: 
  • het formuleren van werkpunten voor de leerling
  • het aanstellen van een attitudecoach 
  • het opstarten van een attitudecontract bij een groot aantal blauwe en/of gele lades tijdens een voorbije periode en/of wanneer er geen verbetering wordt vastgesteld nadat er al eerder werkpunten geformuleerd werden en/of een attitudecoach aangesteld werd.
  • het opleggen van een ordemaatregel 
  • verzoek om een tuchtprocedure op te starten
 • Gesprekken met leerlingenbegeleiding rond de context en achterliggende gevoelens.
 • Storend gedrag bij meerdere leerlingen in een klas (bv. babbelen), pakken we aan met een klasopvolging
  • De directie brengt een klasbezoek, beschrijft het storende gedrag, en roept op om verantwoordelijkheid te nemen. 
  • De leerlingen worden individueel gemonitord in elke les (groen – oranje – rood) en opgevolgd:
   • leerlingen die negatief in beeld komen – oranje –  worden opgevolgd door een leerkracht-coach
   • leerlingen die negatief in beeld komen – rood – worden opgevolgd door de directie 
   • ouders worden op de hoogte gehouden
  • Klasopvolging kan uitmonden in verdere individuele opvolging:
   • attitudecontract 
   • ordemaatregel indien leerling al een contract heeft 
  • Een tuchtprocedure kan opgestart worden n.a.v. heel ernstige feiten: dealen, fysiek geweld bv., maar ook wanneer een normaal verloop van het lesgebeuren onmogelijk wordt, bv. opeenstapeling van meldingen; een contract dat niet positief evolueert; wanneer het voor medeleerlingen niet meer veilig is …