Cognitief sterk functionerende leerlingen

Ons onderwijs is afgestemd op de gemiddelde leerling. Dit betekent dat sommige leerlingen op hun honger blijven zitten. In onze lessen proberen we sowieso in te zetten op differentiatie, maar dat heeft zijn grenzen. Misschien kreeg je al in het verleden verbreding/verdieping, of zat je in de kangoeroe-klas? Misschien werd je al eens getest waaruit bleek dat je een hoog IQ hebt? Misschien verveel je je vaak in de les omdat je allang mee bent? Misschien behaal je behoorlijke resultaten zonder te studeren, of weet je dat je eigenlijk aan het onderpresteren bent? Misschien haal je excellente resultaten? Misschien besef je in de hogere jaren dat je eigenlijk nooit hebt leren studeren? Misschien ben je erg kritisch en bestook je de leerkracht met moeilijke vragen? Misschien loop je het risico om af te haken, terwijl iedereen al altijd zegt hoe slim je wel bent? Cognitief sterke leerlingen zijn een gevarieerde groep die aandacht verdient! Als lid van het lerend netwerk CSF doen we in SASK ons best om jou nog meer te doen schitteren. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Kwalitatief en uitdagend onderwijs.
 • In de 3e graad organiseren we Blended learning en kansen om leerstof zelfstandig en op eigen tempo te verwerken.
 • Verbreding en verdieping in studie-aanbod.
 • Differentiatie binnen de lessen. 
 • Interessante buitenschoolse activiteiten. 
 • Toffe werkgroepen waarbinnen je je kan engageren en verantwoordelijkheid opnemen zoals Leerlingenraad, GreenTeam, Peer Support, Gezondheidsteam, Diversiteitsgroep, Sportcomité, Pastoraal comité & in het 6e jaar: Bal van SASK, 100-dagen, SASK-feest, proclamatie
 • Erasmus + en EPAS. 

In overleg met jou, de leerkrachten, je ouders en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we ook volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Intake bij leerlingenbegeleiding/coördinator CSF: omschrijving van de behoefte, profiel bepalen.
 • Compacten (overslaan herhalings- en oefenstof) en/of zelfstandig verwerken van leerstof op eigen tempo.
 • Verrijking via verbreding of verdieping aanbieden in de vrijgekomen tijd (binnen een vak, het volgen van een lessenpakket online/in een hogeschool …)
 • Versnellingstraject.
 • Motivationele interventies: versterken van de ‘leerhonger’.
 • Studiebegeleiding op maat, werken aan executieve functies.