Rapport

Zowel ouders als leerlingen kunnen op elk moment hun rapport raadplegen via het digitaal rapport “Skore” op Smartschool. Leerkrachten tikken de cijfers in die leerlingen behalen op schriftelijke beurten en/of persoonlijke werken. Per vak worden de attitudes Luisterbereidheid, Stiptheid, Inzet of Taal en Stijl regelmatig geëvalueerd.

Elk trimester zijn er twee of drie papieren rapporten. Zo krijgen leerlingen en ouders een goed overzicht van de cijfers dagelijks werk.

Op het einde van elk trimester (semester voor de derde graad) is er een eindrapport met de resultaten van het dagelijks werk en de proefwerken.