Lees- en spellingproblemen

Je start in SASK en je kreeg in het verleden al ondersteuning omwille van taal-, lees- of schrijfproblemen. Misschien heb je vastgestelde dyslexie of dysorthografie. Het kan ook dat de leerkrachten op de klassenraad merken dat je taal-, lees- of schrijfproblemen hebt en denken dat ondersteuning via bv. voorleessoftware een voordeel zou kunnen zijn.

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen:

 • 80%-regel: een (eind)toets moet zo opgesteld zijn dat elke leerling hem kan maken in 80% van de voorziene tijd. Zo heb je zeker tijd genoeg.
 • Digitale schoolagenda met duidelijke info omtrent taken en toetsen.
 • Een duidelijke lesopbouw, korte instructiemomenten.
 • Auti-vriendelijke vraagstelling (duidelijke eenduidige vragen) en heldere instructie. 
 • We gebruiken standaard huisstijllettertype Open Sans 11 omdat dit aangeraden wordt voor leerlingen met leesproblemen.
 • Voor alle vakken mogen taken met de laptop gemaakt worden (spellingcontrole). Vanaf het 1e jaar wordt het gebruik van digitale hulpmiddelen (zoals spelling- en grammaticacontrole, Van Dale, woordenlijst …) aangeleerd en gestimuleerd. 
 • Gedifferentieerd aanbod van boeken en teksten binnen de taalvakken.

In overleg met jou, leerkrachten, je ouders en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we volgende extra maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Wanneer spelling geen expliciet getoetst onderdeel is, worden spelfouten sowieso niet aangerekend.
 • Indien je gebruik maakt van voorleessoftware, verwachten we dat je je ermee vertrouwd maakt. Dat doe je door thuis/in de klas voldoende te oefenen met de software.
 • We verplichten je niet om onvoorbereid voor te lezen.
 • Bij een lectuuropdracht mag je een alternatief aanvragen bij de vakleerkracht, bv. een minder dik boek, een luisterboek … lezen.
 • Je mag gebruik maken van je laptop voor notities. 
 • Je mag gebruik maken van voorleessoftware tijdens de (eind)toetsen.
 • uitbreiding van zorg: Je kan in de zorgklas je eindtoets maken. 
 • uitbreiding van zorg: Je mag gebruik maken van (eventueel gepersonaliseerde) taalkaarten tijdens de toetsen. 
 • uitbreiding van zorg: Je kan toegang krijgen tot het ingevulde werkboek en/of cursus van de leerkracht.
 • uitbreiding van zorg: Je kan toegang krijgen tot digitale hand- en werkboeken. (ADIBIB)

De coördinator leerzorg overloopt samen met jou de verschillende softwarepakketten en helpt je oefenen zodat je vertrouwd raakt met de werking van het programma.