Ouderraad

Wie zijn we?
In SASK zijn de leden van de ouderraad de spreekbuis van de ouders en behartigen zij, op een hartelijke en solidaire manier, de belangen van de leerlingen. Openheid en zorg voor elkaar staan hierbij centraal.

Een delegatie van de ouderraad is tevens vertegenwoordigd in de schoolraad.

Daarnaast is de ouderraad ook aangesloten bij de VCOV (de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen). Op deze manier hebben ouders niet enkel binnen de eigen school maar ook overkoepelend een stem in de besluitvorming m.b.t. het onderwijs in Vlaanderen.

Door het lidmaatschap van de ouderraad is elke ouder van SASK automatisch lid van de oudervereniging en kan dus ook genieten van de voordelen die de VCOV biedt.

Wat doen we?

De leden van de ouderraad komen regelmatig samen (al dan niet met directie, leerlingen en soms ook leerkrachten) om een aantal actualiteiten te bespreken die te maken hebben met het leven op SASK of met het onderwijs in het algemeen.

Afhankelijk van de actuele vragen en noden, neemt de ouderraad bepaalde initiatieven zoals:

 • Vertegenwoordiging van de ouders
  bv. attentie ter gelegenheid van de dag van de leerkracht
  bv. behartigen van vragen die leven bij vele oudersbv. beloning voor leerlingen die zichtbaar zijn in het verkeer, attentie voor de ‘dag van de leerkracht’, sponsoring van de actie ‘Schrijf-ze-vrij’ van het Wereldcomité, SASK-feest, enz. 
 • Sprekers uitnodigen omtrent onderwerpen die de ouders aanbelangen
  bv. ‘Sociale media: vind ik leuk??’ (o.l.v. Pedro De Bruyckere) (21/10/2014).
  bv. ‘Moetivatie of motivatie’ (o.l.v. Bart Soenens) (20/10/2015)
  bv. ‘Hoe ga ik om met talenten’ (o.l.v. Peter Beschuyt) (18/10/2016)
 • Verkeersveiligheid: dat onze jongeren zich veilig van en naar school kunnen begeven is een bekommernis van elke ouder. Daarom werkte de ouderraad een uitgebreid verkeersactieplan uit dat tevens werd genomineerd door de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Jaarlijks worden gratis fietslampjes uitgedeeld aan de leerlingen van het eerste jaar. Extra lampjes kunnen aangeschaft worden aan 2 EUR per setje.
 • Uniformverkoop: de ouderraad vindt het belangrijk dat uniformstukken van goede kwaliteit kunnen aanschaft worden aan een democratische prijs. Daarom werd geïnvesteerd in een mooi assortiment uniformstukken. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar projecten van de school.
  Financiële steun bieden bij bepaalde initiatieven op school.
 • Taalbadproject: in samenwerking met een Ukkelse school organiseert de ouderraad samen met een leerkracht Frans een uitwisselingsproject voor leerlingen het 1ste t.e.m. 6de jaar. De leerlingen die dit wensen kunnen op deze manier gedurende enkele dagen in de vakantie even ondergedompeld worden in de Franse taal.
 • Logistieke ondersteuning bieden bij bepaalde evenementen op school vb. het 2-jaarlijks galabal voor de leerlingen van 4de t.e.m. 6de jaar.
 • Opvolging actualiteiten school en samenleving i.f.v. het op de hoogte blijven van wat leeft op vlak van onderwijs in onze samenleving

Voor de actuele opvolging van de initiatieven van de ouderraad verwijzen we naar de nieuwsbrief die meermaals per jaar wordt verspreid via Smartschool en tevens beschikbaar is via de Intradesk van de ouderraad op Smartschool.

 

Contactgegevens

De ouderraad kan gecontacteerd worden via de voorzitter:
Peter Goeman: 0484 94 79 10 – ouderraad@sask.be

Een volledige lijst met de contactgegevens van alle leden kan geconsulteerd worden op de Intradesk van de ouderraad op Smartschool.

Interessante links
– www.vcov.be: website van de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen.
– www.klasse.be: website voor leerkrachten, ouders, jongeren, kinderen en voor iedereen die iets te maken heeft met onderwijs in Vlaanderen.
www.ond.vlaanderen.be: website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.