STEM & Moderne Wetenschappen+

Moderne Wetenschappen+ in de eerste graad SASK

De optie Moderne Wetenschappen+ in het eerste jaar is eigenlijk een keuze binnen de moderne. Dit is dus een optie voor wie bewust niet voor Latijn kiest.

Leerlingen die voor Moderne Wetenschappen+ kiezen, moeten de vakken van het gemeenschappelijke gedeelte van het eerste jaar, net zoals in de Latijnse, in 27 lesuren kunnen verwerken.

Net zoals de leerlingen in de Latijnse richting 4 extra lesuren Latijn krijgen, krijgen de STEM-leerlingen 4 uur extra STEM-vakken. Deze vakken zijn: techniek (1u.), wetenschappen (2u.) en wiskunde (1u.). Tijdens deze lesuren krijgen de leerlingen extra leerstof en extra uitdaging voor deze vakken.

Wie liever praktisch en proefondervindelijk aan de slag gaat, kan kiezen voor Moderne Wetenschappen (verdieping & verbreding of basisleerstof) en het keuzepakket Techniek & Wetenschappen (2u). In de richting Moderne Wetenschappen is er naast het keuzepakket nog een extra uur Frans en wiskunde waarin de leerstof verdiept of herhaald wordt, naar gelang de keuze verbreding & verdieping, of basisleerstof.

In het tweede jaar kan je dan kiezen voor Moderne Wetenschappen met accent op Wetenschappen.

Voor wie is Moderne Wetenschappen+ bedoeld?

Voor leerlingen die voldoende hebben aan de 27 lesuren van het basisgedeelte en daarnaast extra uitdaging aankunnen. Bovendien moeten ze zich aangetrokken voelen tot de STEM-vakken (natuurwetenschappen, techniek, wiskunde). Dit zijn veelal leerlingen die wellicht ook de Latijnse aankunnen, maar kiezen om geen Latijn te volgen.

Latijn of Moderne Wetenschappen+?

Kies je nu voor Latijn of voor Moderne Wetenschappen+, als je helemaal nog niet weet waar je later naartoe wil of welke keuze je voor de tweede graad zult maken? In dat geval kies je beter voor Latijn, want dat is nog steeds de richting die alles open houdt voor de hogere jaren. Als je niet start met Latijn, dan sluit je meteen alle studierichtingen met Latijn en Grieks in de hogere jaren af en mis je de taalkundige en culturele vorming die eigen is aan het bestuderen van een klassieke taal.

Starten met Latijn in het eerste jaar, biedt nog de mogelijkheid om bv. vanaf de tweede graad voor een STEM-richting te kiezen. Bovendien is het ook voor een wetenschapper een meerwaarde om een basis Latijn en/of Grieks te hebben.

Wanneer kies je dan voor Moderne Wetenschappen?

Dit is de beste keuze als je voluit wil gaan voor alle vakken van de basisvorming en de extra lesuren Frans en wiskunde wil benutten om deze leerstof ten volle te doorgronden en te kunnen groeien in deze vakken.


STEM in de tweede graad SASK

STEM (staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) richt zich in het algemeen tot jongens en meisjes die bijzondere interesse en talent hebben voor wetenschappen, wiskunde en techniek.

Ben je erg geïnteresseerd in wiskunde en wetenschappen? Heb je belangstelling voor techniek of wil je wel eens weten wat techniek precies inhoudt? Kan je probleemoplossend denken en wil je je wiskundige en wetenschappelijke kennis gebruiken om aan de slag te gaan met realistische uitdagingen? Dan kan je in het derde jaar voor de studierichting natuurwetenschappen-STEM kiezen!

Je leert wiskunde, fysica en techniek op een geïntegreerde manier. Dat wil zeggen dat je wiskundige, wetenschappelijke en technologische inhoud met elkaar verbindt en dat je onderzoekt wat het nut ervan is in de realiteit. Je gaat zelf aan de slag om een aantal natuur-fenomenen te onderzoeken en levensechte problemen met behulp van deze kennis op te lossen. Zo onderzoek je hoe licht zich gedraagt en zal je uitzoeken hoe je laserstralen kan gebruiken om een museum te beveiligen, je programmeert een autootje dat door een groene golf moet kunnen rijden en ontwerp je een nieuw revalidatiemiddel voor mensen in nood.

Uiteraard doe je dit niet alleen. De uitdagingen worden in groepjes aangegaan, want ook samenwerken en communiceren zijn belangrijke vaardigheden die in deze richting aan bod komen. Daarnaast zal er zeker ook aandacht zijn voor het opstellen van een planning, nauwkeurig en zelfstandig werken, en presenteren van en reflecteren over de resultaten.

Deze richting natuurwetenschappen-STEM is een aanrader voor leerlingen met een brede interesse in wetenschappen, wiskunde en techniek, die actief met deze kennis aan de slag willen gaan om realistische uitdagingen te onderzoeken en op te lossen.


STEM in de derde graad SASK

In de derde graad wordt het project “STEM@School” verdergezet als extra optie in de richting Wetenschappen-wiskunde 6 u. De leerlingen die hiervoor kiezen werken 3 u. per week aan een STEM-project.

Daarnaast nemen de leerlingen die 8 uur wiskunde volgen, al verscheidene jaren deel aan het Junior College STEM.

Junior College STEM is een initiatief van de KU Leuven en KULAK, en biedt uitdagende en diepgaande lespakketten aan waarin wiskunde direct aan een toepassingsgebied wordt gelinkt. Er kan bv. gekozen worden voor een studie over cryptografie of over de wiskunde achter Google. Doel is de leerlingen een ruimere blik te geven op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan.

De verwerking van het materiaal gebeurt op school, maar daarnaast nemen de leerlingen deel aan een start- en een afsluitmoment aan de universiteit. Hierbij volgen ze niet alleen lessen aan de universiteit, maar komen ze via gastlezingen ook in contact met actueel onderzoek in deze disciplines.