STEM in SASK

STEM (staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) richt zich in het algemeen tot jongens en meisjes die bijzondere interesse en talent hebben voor wetenschappen, wiskunde en techniek.


STEM in het eerste jaar SASK

De optie STEM in het eerste jaar is eigenlijk een keuze binnen de moderne. Dit is dus een optie voor wie bewust niet voor Latijn kiest.

Leerlingen die voor STEM kiezen, moeten de vakken van het gemeenschappelijke gedeelte van het eerste jaar, net zoals in de Latijnse, in 27 lesuren kunnen verwerken.

Net zoals de leerlingen in de Latijnse richting 5 extra lesuren Latijn krijgen, krijgen de STEM-leerlingen 5 uur extra STEM-vakken. Deze vakken zijn: ICT (1u), techniek (1u), wetenschappen (2u) en wiskunde (1u). Tijdens deze lesuren krijgen de leerlingen extra leerstof en extra uitdaging voor deze vakken. Dit in tegenstelling met de gewone moderne. Daar worden de extra lesuren (voor wiskunde, Frans, Nederlands) gebruikt om meer ruimte te creëren om de leerstof van het gemeenschappelijk gedeelte (de 27 lesuren) onder de knie te krijgen. Naast ondersteuningsuren hebben de leerlingen in Moderne ook Nederlandse Expressie.

Voor wie is STEM bedoeld?

Voor leerlingen die voldoende hebben aan de 27 lesuren van het basisgedeelte en daarnaast extra uitdaging aankunnen. Bovendien moeten ze zich aangetrokken voelen tot de STEM-vakken (ICT, wetenschappen, techniek, wiskunde). Dit zijn veelal leerlingen die wellicht ook de Latijnse aankunnen, maar kiezen om geen Latijn te volgen.

Latijn of STEM?

Kies je nu voor Latijn of voor STEM, als je helemaal nog niet weet waar je later naartoe wil of welke keuze je voor de tweede graad zult maken? In dat geval kies je beter voor Latijn, want dat is nog steeds de richting die alles open houdt voor de hogere jaren. Als je niet start met Latijn, dan sluit je meteen alle studierichtingen met Latijn en Grieks in de hogere jaren af en mis je de taalkundige en culturele vorming die eigen is aan het bestuderen van een klassieke taal.

Starten met Latijn in het eerste jaar, biedt nog de mogelijkheid om bv. vanaf de tweede graad voor een STEM-richting te kiezen. Bovendien is het ook voor een wetenschapper een meerwaarde om een basis Latijn en/of Grieks te hebben.

Wanneer kies je dan voor de gewone moderne?


Dit is de beste keuze als je voluit wil gaan voor alle vakken van de basisvorming en de extra lesuren wil benutten om deze leerstof ten volle te doorgronden en te kunnen groeien in deze vakken.

Klik hier om de lessentabel te bekijken voor het eerste jaar.


STEM in het derde jaar SASK

Binnen de studierichting ‘wetenschappen’ kan er vanaf het derde jaar gekozen worden voor de optie STEM. Deze optie biedt door zijn inhoud en vakoverstijgende aanpak extra uitdaging voor de leerlingen. Vanuit een onderzoeksoptiek worden diverse praktische toepassingen behandeld en geanalyseerd.

In de richting wetenschappen voorziet het leerplan 5 uur wiskunde en 2 uur fysica. In de optie STEM is dat teruggebracht tot 4 uur wiskunde en 1 uur fysica, omdat een deel van de leerplannen wiskunde en fysica in de STEM-lesuren wordt gerealiseerd. Er zijn 5 lesuren STEM, waarin dus fysica en wiskunde geïntegreerd voorkomen in projecten uit diverse toepassingsgebieden. STEM-leerlingen krijgen ook een uur Frans minder dan hun medeleerlingen uit de gewone wetenschappen en geen P.O. Het lesuur informatica zit als ICT verwerkt in de STEM-uren.

Het STEM-project in het derde jaar is een pilootproject vanuit het IWT (Instituut voor Wetenschappen en Techniek) dat wordt ondersteund door een team van professoren en doctoraatstudenten van de KUL en UA.

Klik hier om de lessentabel te bekijken voor het derde jaar.


STEM in de derde graad SASK

SASK neemt in de derde graad, met de leerlingen die 8 uur wiskunde volgen, al verscheidene jaren deel aan het Junior College STEM.

Junior College STEM is een initiatief van de KU Leuven en KULAK, en biedt uitdagende en diepgaande lespakketten aan waarin wiskunde direct aan een toepassingsgebied wordt gelinkt. Er kan bv. gekozen worden voor een studie over cryptografie of over de wiskunde achter Google. Doel is de leerlingen een ruimere blik te geven op wetenschap en technologie, en het maatschappelijk belang hiervan.

De verwerking van het materiaal gebeurt op school, maar daarnaast nemen de leerlingen deel aan een start- en een afsluitmoment aan de universiteit. Hierbij volgen ze niet alleen lessen aan de universiteit, maar komen ze via gastlezingen ook in contact met actueel onderzoek in deze disciplines.