3e graad

5e & 6e JAAR

In elk van deze studierichtingen hebben de leerlingen 32 lesuren per week. Daarnaast kiezen zij per trimester één seminar-onderwerp uit een door de school voorgestelde lijst.

Lessentabel 5-6e jaar

*aantal uren in het 5e jaar/aantal uren in het 6e jaar