3e graad

5e + 6e LEERJAAR

In elk van deze studierichtingen hebben de leerlingen 33 lesuren per week. Daarnaast kiezen zij per trimester één seminar-onderwerp uit een door de school voorgestelde lijst.

Klik op de tabel om te vergroten