Schoolraad

De schoolraad is het meest diverse en belangrijkste inspraakorgaan van de school. Directie, vertegenwoordigers van de ouders, personeel, leerlingen en lokale gemeenschap overleggen er vier keer per jaar en formuleren adviezen die hun weerslag vinden in de concrete werking van de school.

Huidige samenstelling van de schoolraad (2023):

Mevrouw Lieveke Leutem (voorzitter)
Mevrouw Mieke Bossuyt
Mevrouw Kristien Devolder
Mevrouw Vesna Pieters
Mevrouw Loes Deryckere
De heer Joost Laeremans
Mevrouw K. Cafmeyer
Mevrouw H. Deslypere
Mevrouw Katrien Pattyn
De heer Wilfried Verniest
Mevrouw Inge Staelens
Mevrouw Patricia D’hoore
Mevrouw Iris Vanclooster
Estebeau Teirlinck