Een nieuw logo

De beuk

Aan de oprijlaan in de Fortuinstraat kondigt de prachtige beuk al meer dan 60 jaar het verstrijken van de dagen, de seizoenen aan.  Die boom, dàt beeld drukt het allemaal zo krachtig uit. Hét symbool van onze kernopdracht: jongeren stevige wortels geven. De boom, door de stichters geplant, herinnert ons ook aan hun erfenis: hoe we met veel liefde en geduld en jarenlange toewijding jongeren kunnen laten opgroeien en kansen geven tot ontplooiing. 

Het kind

Of herken je het kind? De leerling die bij ons centraal staat. Hij/zij stevig met beide voeten op de grond. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis meegeven, competenties en attitudes om sterk te staan in onze maatschappij nodig zijn. De jongere die opgroeit: kleuter, lagere schoolkind en adolescent, en die mag zijn wie hij/zij is. De armen wijd om de wereld te vatten, om zich te kunnen ontplooien.

Er is de ruimte om dat te doen, om te groeien, om talenten te verkennen en te gebruiken, om die talenten in te zetten, ook voor de hele schoolgemeenschap en zelfs daarbuiten. Onze jongeren kunnen en mogen groeien, de wereld ontdekken met een hoofd vol dromen en plannen.

Veilige omgeving 

En is het niet een geruststelling dat ze dat kunnen in een veilige omgeving, de geborgenheid die SASK is. Een plaats gegroeid uit een religieuze gemeenschap, de zusters van Sint-Andreas, en gevormd door de christelijke waarden die ook vandaag nog altijd fundamenten zijn, wegwijzers voor een oprecht, geïnspireerd leven in solidariteit en verbondenheid. Het letterwoord SASK is vandaag dan ook een begrip geworden, synoniem voor sterk en eigentijds onderwijs met een warme zorg voor de leerling.

Blinken in je vel

 

Zoals de bomen het zonlicht vangen op de stammen en zacht glanzend stralen, zo hopen wij dat onze leerlingen in SASK ook mogen ‘blinken in hun vel’. Dat ze gelukkige mensen kunnen zijn. Want ook daar ligt een taak voor ons, daadwerkelijke en gemeende aandacht voor het kind. Opgroeien in onze complexe maatschappij is niet voor iedereen even gemakkelijk …

Dat we aandacht hebben voor wie onze jongeren zijn, voor hun angsten en zorgen, maakt dat we des te beter ons doel kunnen realiseren, onze leerlingen laten schitteren in wat ze doen en wat ze zullen doen. Geen glans of excelleren zonder zonlicht, zonder de nodige warmte en zorg.  Niet onlogisch, maar misschien verrassend, de keuze daarom voor de goudvariant.

Trots

Schitterende leerlingen, leerlingen die glimmen, glanzen en schitteren … ,maar vergeten we ook niet dat SASK ook dagelijks door leerkrachten, opvoeders, medewerkers én de directeurs als een school met meer dan een gouden randje ervaren wordt. We mogen terecht trots zijn op onze school

Blik op de toekomst

Het logo was zo echter nog niet af, zo vonden we. Na 60 jaar en in de context van vandaag waarbij de uitdagingen groot zijn, denken we maar aan de diversiteit, de ongelijkheid, de angst en ontwikkelingen die zich steeds sneller opvolgen, voelen we de nood, en is het trouwens de taak van élke school die de modernisering écht gestalte wil geven, om vooruit te kijken

 

De baseline die we voor het feestjaar gekozen hadden, vonden we dan ook zo krachtig, zo juist dat we die aan SASK willen verbinden. Onderwijzen doe je immers met de blik op de toekomst: met de hoop en het vertrouwen in de groeikracht van het kind; met de durf om nieuwe paden te bewandelen en met het doel steeds voor ogen waar je de leerling brengen wil. 

 

Anne Delos

Henk De Laere
Klaartje Cafmeyer
Chris Bouton
directie SASK