Category

Studieaanbod

Category

Studieaanbod 1e graad

In het eerste jaar volgen alle leerlingen 27 uur gemeenschappelijk.

In het keuzegedeelte (5 lesuren) kiest de school ervoor om aan alle leerlingen 1 lesuur ICT & Mediawijsheid te geven.

Voor de overblijvende 4 lesuren is er keuze tussen:

 • Klassieke talen: 4 uur Latijn
  (Leerlingen die deze optie kiezen krijgen in het 2e jaar dan nog de keuze om ook Grieks te volgen.)
 • Moderne Wetenschappen: in deze optie wordt er geen extra leerstof gegeven in deze 4 lesuren, maar krijgen de leerlingen extra tijd voor enkele vakken uit het gemeenschappelijke gedeelte (Nederlands, Frans, wiskunde).
 • Moderne Wetenschappen+: in deze optie krijgen de leerlingen wel extra leerstof voor de vakken wiskunde, techniek en wetenschappen. Deze optie biedt dus extra uitdaging voor leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in technologie en wetenschap. Dit zijn eigenlijk de STEM-vakken.

Er is ook een aanbod CLIL: keuze om ICT & mediawijsheid in het Engels of in het Nederlands te volgen.

Eerste jaarKlassieke talen-
Latijn
Moderne talen
wetenschappen
Moderne talen
wetenschappen+
Aardrijkskunde222
Godsdienst222
Geschiedenis111
LO222
Mens en samenleving (incl. klasuur)222
Engels111
Frans34*3
Nederlands45*4
Wiskunde45*5**
ZW Frans, Nederlands en wiskunde 1 
Natuurwetenschappen224**
ICT & mediawijsheid (CLIL)111
Muziek111
Beeld111
Techniek223**
Latijn4  
TOTAAL323232

*: inclusief één extra lesuur met meer tijd voor de basisleerstof

**: inclusief +-uren waarin extra leerstof aan bod komt

ZW: lesuur waarin de leerlingen voor deze vakken werken en extra hulp kunnen vragen


In het tweede jaar richten wij twee basisopties in: Klassieke talen en Moderne talen & wetenschappen. Voor beide opties voorzien wij twee varianten:
 • Klassieke talen:
  • Latijn
  • Grieks-Latijn
 • Moderne talen & wetenschappen:
  • MtW met accent op moderne talen
  • MtW met accent op wetenschappen

In het tweede jaar zijn er 25 gemeenschappelijke lesuren en 7 lesuren eigen aan de basisoptie en onderverdeling ervan.

Er is ook een aanbod CLIL: keuze om aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels of in het Nederlands te volgen. Vanaf 2021-2022 is er ook optie om een vak te kiezen in het Frans.

Tweede jaarKlassieke talen
Moderne talen
& wetenschappen
LatijnGrieksmet accent op moderne talenmet accent op wetenschappen
Aardrijkskunde (CLIL)1111
Geschiedenis (CLIL)2222
Godsdienst2222
Engels2222
Frans3333
Nederlands4444
Moderne talen*  32
Wiskunde4444
Natuurwetenschappen1111
Wetenschappen*  23
Muziek1111
Beeld1111
LO2222
Techniek2222
Latijn*54  
Grieks* 2  
ZW Frans en wiskunde**1 11
Klasuur1111
TOTAAL32323232

*: vakken eigen aan de basisoptie

** ZW: lesuur waarin de leerlingen voor deze vakken zelfstandig werken en extra hulp kunnen vragen.