Category

Studieaanbod

Category

Studieaanbod 1e graad

1e LEERJAAR

Alle leerlingen volgen 27 uur gemeenschappelijk.

In het keuzegedeelte (5 lesuren) kiest de school ervoor om aan alle leerlingen 1 lesuur ICT & Mediawijsheid te geven.

Voor de overblijvende 4 lesuren is er keuze tussen:

  • Klassieke talen: 4 uur Latijn
    (Leerlingen die deze optie kiezen krijgen in het 2e jaar dan nog de keuze om ook Grieks te volgen.)
  • Moderne Wetenschappen: in deze optie wordt er geen extra leerstof gegeven in deze 4 lesuren, maar krijgen de leerlingen extra tijd voor enkele vakken uit het gemeenschappelijke gedeelte (Nederlands, Frans, wiskunde).
  • Moderne Wetenschappen+: in deze optie krijgen de leerlingen wel extra leerstof voor de vakken wiskunde, techniek en wetenschappen. Deze optie biedt dus extra uitdaging voor leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in technologie en wetenschap. Dit zijn eigenlijk de STEM-vakken.

2e LEERJAAR

Alle leerlingen volgen 24 uur gemeenschappelijk. Voor de overblijvende acht uur is er keuze tussen drie pakketten:

  • Moderne Wetenschappen (basis = 2 uur wetenschappelijk werk en 3 uur socio-economische-initiatie)
  • Grieks-Latijn (basis = 4 uur Latijn + 3 uur Grieks)
  • Latijn (basis = 5 uur Latijn)
  • STEM (basis = 2 uur wetenschappelijk werk, 2 uur socio-economische initatie, aangevuld met 3 uur STEM-vakken wiskunde, ICT en wetenschappelijk werk).
De overige uren in dat achturenpakket worden door de school zelf ingevuld.