Proficiat aan Julian Devos (5D) voor zijn belangeloze inzet als West-Vlaamse ambassadeur van de Zuiddag. Samen met 7 andere Vlaamse jongeren trok Julian in juli 2010 op inleefreis naar Indonesië en sinds de start van het nieuwe schooljaar besteedt hij een flink deel van zijn tijd aan het promoten van de Zuiddag, niet alleen in SASK, maar ook in enkele andere West-Vlaamse scholen.