Ook dit academiejaar nemen de 6des met  8uur wiskunde, onder begeleiding van hun leerkracht Sandra Deschamps, deel aan het Junior college STEM. Ze volgen hierbij de lessenreeksen ‘Van priemgetal tot digitale handtekening’. Hierbij maken ze kennis met de wiskundige technieken die gebruikt worden om informatie geheim te versturen, denk maar aan veilig internetverkeer, elektronisch bankieren, digitale handtekeningen, elektronische identiteitskaarten enz.

Op 6 januari vond alvast een eerste uitstap naar de universiteit in Kortrijk (KULAK) plaats, waarbij ze tijdens de Kick-Off van Junior college STEM een boeiende inleiding kregen op Cryptografie, en ook konden genieten van een mooie lezing die aantoonde dat wiskunde ook op vele onverwachte plaatsen in ons leven opduikt.