Tag

Featured

Browsing

Infodag: zaterdag 18 maart

Op onze infodag kan je ons volledig schooldomein verkennen en kennismaken met onze leerkrachten en leerlingen. Onze school is op zaterdag 18 maart doorlopend te bezoeken van 10.00 u. tot 16.30 u.

Schrijf je hier in voor de infodag!


Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024

Inschrijven in het eerste jaar

Inschrijven voor het schooljaar 2023-2024 kan nog niet. Voor alle scholen in Brugge gewoon secundair onderwijs wordt op eenzelfde manier van aanmelden en inschrijven in het eerste jaar gewerkt.

Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Dat is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Pas daarna volgt een effectieve inschrijving.

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure?

     • We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan.
     • Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven.

Hoe kan ik me aanmelden?

Vanaf 27 maart 2023 om 10.00 u. kan je jouw kind aanmelden voor 1A voor volgend schooljaar 2023-2024 via bruggeso.aanmelden.vlaanderen. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is. 

Je kan aanmelden tot en met 21 april 2023 om 20.00 u. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking.

Wat heb je nodig om aan te melden?

     • Een computer of smartphone met internet.
     • Je elektronische identiteitskaart
     • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
     • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op Kids-ID, de isi+kaart of een klever van het ziekenfonds
     • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid.

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel?

Je moet ook aanmelden tussen 27 maart 2023 (10.00 u.) tot 21 april 2023 (20.00 u.). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden.

Heb je hulp nodig met aanmelden?

Kom zeker langs op onze school. We helpen je graag. We zijn elke schooldag beschikbaar van 8.30 u. tot 18.00 u., behalve op woensdag. Je maakt best wel een afspraak. Dat kan telefonisch (050 28 85 10) of via mail (humaniora@sask.be).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

      1. Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur: Je mag inschrijven. Onze school belt je op om een afspraak te maken.
      2. Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.
      3. Je hebt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023). Omdat er in de Brugse regio geen scholentekort is, zal dit resultaat zich niet voordoen.

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

Vanaf 16 mei 2023 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

Heb je nog vragen?

Contacteer de school telefonisch (050 28 85 10) of via mail (humaniora@sask.be).

Inschrijven in het tweede tot en met zesde jaar

Vanaf maandag 17 april 2023 kan je inschrijven voor een studierichting in het tweede tot en met zesde jaar. Hiervoor maak je best een afspraak. Dat kan telefonisch (050 28 85 10) of via mail (humaniora@sask.be). Ook voor informatie kan je ons uiteraard altijd contacteren.

De school is administratief gesloten van vrijdag 7 juli tot en met dinsdag 15 augustus 2023.

Wie zich inschrijft; verklaart zich akkoord met ons schoolreglement

 

Zou jij ook graag eens les volgen in een andere school in Europa? Zie je het zitten om dan in een gastgezin te logeren? Dan kan dat in SASK, dankzij het Erasmusplus-programma van de Europese Unie.

Ons project

In het schooljaar 2021-2022 heeft SASK Erasmus Accreditatie ontvangen voor een KA1-project. Dit wil zeggen dat de school gedurende 5 jaar 3 keer een groep leerlingen mag uitsturen naar een ander land in de Europese Unie. Onze partnerschool is het Liceo Linguistico Giovanni Falcone in Bergamo (Italië).

Selectieprocedure

Dit schooljaar mochten 10 leerlingen mee naar Bergamo. De leerlingen werden al geselecteerd in het 4e middelbaar. Zij moesten zichzelf voorstellen in het Engels en Frans, liefst op een originele manier. Ze moesten daarbij ook vermelden waarom zij zouden moeten gekozen worden. Op basis van alle inzendingen werd een shortlist samengesteld. Alle leerlingen op de shortlist werden vervolgens uitgenodigd voor een interview met 3 leerkrachten.

Het schoolrapport van een leerling speelt op geen enkele manier een rol in de selectieprocedure. Het zijn vooral de motivatie en het engagement van de leerling die belangrijk zijn, want zo’n uitwisseling is niet zomaar alleen lesvolgen in het buitenland …

Verleg je grenzen!

Tijdens en in aanloop naar de Erasmusuitwisseling moeten leerlingen een project voorbereiden. Ons project staat in het teken van ‘democratie en burgerschap‘: leerlingen moeten debatteren over actuele onderwerpen, presentaties geven, lessen bijwonen, rondleidingen organiseren en dat allemaal in het Engels en Frans. Ze moeten daarvoor samenwerken met leerlingen die ze daarvoor niet kenden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het project op school. De Erasmusleerlingen verleggen op meerdere vlakken hun grenzen: ze worden gedwongen zich uit te drukken in een vreemde taal, leren spreken voor een onbekend publiek (zowel in de buitenlandse school als in SASK), ze leren meningen respecteren en argumenten opbouwen … en ze leren meedraaien in een buitenlands gezin.

Wil je weten hoe het Erasmusproject 2022 in Bergamo verlopen is, dan kan je dat hier volgen op de website ontwikkeld door de Erasmusleerlingen.

Volg het huidige project op https://www.instagram.com/erasmussask/

In SASK kiezen wij resoluut voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Daarin past het individueel gebruik van een laptop (pen device) vanaf het eerste jaar. Dankzij ons performant draadloos netwerk heeft elke leerling op die manier toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen.
De keuze om te werken met individuele laptops vanaf het eerste jaar is gebaseerd op ruim onderzoek en op onze jarenlange expertise. Op die manier creëren we optimale omstandigheden om de nieuwe ICT eindtermen te kunnen realiseren. De leerlingen leren de basisvaardigheden aan in het vak ICT & mediawijsheid en leren die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

De een-op-een werkwijze biedt heel wat voordelen:

 • leerlingen vinden de lessen aantrekkelijker en boeiender als er frequent gebruik kan gemaakt worden van ICT;
 • leerlingen leren efficiënt werken met hun laptop en leren dat een computer veel meer is dan een middel om te gamen of om met sociale media om te gaan;
 • ze leren bovendien systematisch omgaan met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van computergebruik, waardoor hun technologische vaardigheden beter worden;
 • leerlingen leren zorg dragen voor hun toestel en leren verantwoordelijkheid opnemen om het in goede staat te houden;
 • leerlingen kunnen in de studie en thuis met hetzelfde toestel verder werken (ze hoeven de thuiscomputer niet in beslag te nemen voor hun schoolwerk); de laptop kan in elke les worden ingezet, zonder dat de leerkracht vooraf een computerlokaal moet reserveren;
 • er kan makkelijker gedifferentieerd worden gewerkt in de lessen: leerlingen die voorop lopen, kunnen zich verder verdiepen via online oefeningen of leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, kunnen die krijgen via online remediëringsopdrachten;
 • ook al moet de computer maar enkele minuten gebruikt worden, kan dat (als er met afzonderlijke computerlokalen wordt gewerkt, kan dit nooit op die manier in een les geïntegreerd worden);
 • de nieuwe leerplannen die samenlopen met de hervorming van het secundair onderwijs voorzien heel wat leerdoelen die via ICT moeten gerealiseerd worden.

Pen device

Sinds het schooljaar 2020-2021 kiezen we voor een pen device. Dit is een laptop met een touchscreen en een extra pen waarmee op het scherm kan genoteerd en getekend worden. De pen zit veilig in de laptop en wordt automatisch opgeladen.

Hiermee combineren we het beste van twee werelden: een volwaardige laptop met alle functionaliteiten voor klassieke computertoepassingen en die kan opengevouwen worden om te gebruiken als een tablet met notitiemogelijkheden.

Op school biedt een pen device heel wat extra mogelijkheden om kwalitatief te werken:

 • notities nemen bij digitale documenten
 • werken met digitale invulbladen
 • studeerteksten vlot bewerken: aankruisen, onderstrepen, markeren …
 • tekeningen en schema’s maken

Microsoft 365

Dankzij het licentiecontract dat de school met Microsoft heeft afgesloten, kunnen de leerlingen zonder meerkost gebruik maken van Microsoft 365 (Word/Excel/PowerPoint) zolang ze leerling zijn van de school.

Groepsaankoop

Opdat iedereen over een degelijk en betaalbaar toestel zou beschikken, organiseert de school een groepsaankoop. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een verzekering.

U kan het toestel aankopen of huren. Voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is, kan er een regeling op maat worden afgesproken met de directie.

Heeft u al een pen device of heeft u een ander pen device op het oog, dan neemt u best contact op met onze ICT-coördinatoren.

ICT-ondersteuning

Verder voorziet de school volgende service bij problemen en/of defecten:

 • Iedere volle schooldag is er tussen de middag (van 12.10 u. tot 13.00 u.) ICT-service in het ICT-lokaal 21.05. Leerlingen kunnen dan zonder voorafgaande afspraak langskomen om hun toestel te laten nakijken en in orde te brengen.
 • Als het probleem of defect van die aard is dat het niet onmiddellijk kan opgelost worden, dan kan het ingeleverd worden om te laten nazien door de externe IT-service. Dit duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel van de school gebruiken.

Dankzij de verzekering (inbegrepen bij de groepsaankoop) zijn de kosten die buiten garantie vallen gedurende de drie-jarige gebruiksperiode beperkt.

We verwachten dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat hun toestel steeds in goede staat verkeert: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de ICT-service (tussen de middag) als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas kiezen we voluit voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk aspect is in de voorbereiding naar het hoger onderwijs.


Na onze jarenlange ervaring met laptops in het 4e, 5e en 6e jaar, werd er in het schooljaar 2019-2020 beslist om laptops in alle jaren in te voeren:

Sint-Andreaslyceum in Brugge geeft elke leerling een laptop vanaf het eerste middelbaar

Een laptop voor elke leerling, al vanaf het eerste middelbaar. Dat is waar het Sint-Andreaslyceum in Brugge voor gaat. Zo wil de school de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs makkelijker bereiken. De eindtermen bepalen dat de kinderen digitale vaardigheden moeten aanleren.