Tag

Featured

Browsing

Een veilig jaar in SASK (code oranje)

Geachte ouder 

Beste leerling

Omdat we met de huidige omstandigheden in code oranje zitten en rekening moeten houden met de coronamaatregelen die de overheid ons oplegt, heeft de school de organisatie daarop afgestemd.

Algemeen

Mondmaskerplicht
Social distancing
Goede handhygiëne
 • Er wordt zoveel mogelijk gezorgd voor ventilatie in de klassen.
 • Het mondmasker moet altijd en overal correct gedragen worden.
 • De leerlingen kunnen voor- en na de lessen alsook in de pauzes hun handen wassen.
 • De leerlingen blijven in hun eigen klasbubbels (ook tijdens het eten).
 • Er zijn looplijnen en verschillende in- en uitgangen om drukte binnen te vermijden.
 • Bij het binnenkomen van een lokaal worden de tafels gereinigd.
 • Leerkrachten reinigen ook het materiaal dat gebruikt wordt in de lessen (zoals L.O.- en prakticalessen).

Nieuwe dagindeling

 • De voormiddagpauze duurt 5 minuten langer om iedereen een toiletbezoek te gunnen en voor het wassen van de handen.
 • De middagpauze reduceren we tot 1 uur omdat middagactiviteiten in deze fase niet kunnen.
 • Om het lunchen veilig te laten verlopen kunnen we maar op de helft van de capaciteit van het restaurant, broodjesrestaurant en eetzaal rekenen. Daarom de volgende aanpassingen in het rooster:
  • Voor de leerlingen van 4, 5 en 6 volgt het 5e lesuur onmiddellijk na het 4e lesuur. De middagpauze begint voor hen dus om 13.00 u.
  • De middagpauze voor de leerlingen van 1, 2 en 3 begint om 12.10 u. Het 5e lesuur begint om 13.10 u.
  • Leerlingen eten ook telkens in hun eigen klasbubbel.
 • De schooldag eindigt vroeger dan vorig schooljaar, nl. om 15.40 u.
  Op dinsdag voor leerlingen van 3, 4, 5 en 6 eindigt de schooldag om 16.40 u.
 • We zorgen uiteraard voor opvang van alle leerlingen die niet onmiddellijk een bus hebben.

Deeltijds afstandsonderwijs

Na de herfstvakantie volgen de tweede en derde graad de lessen deeltijds op afstand. Hiervoor werd een rooster uitgewerkt die de leerlingen in de vakantie hebben ontvangen.

Een veilig schooljaar

We beseffen dat dit wat aanpassen is voor iedereen, maar rekenen hiervoor op uw begrip. We willen uiteraard prioriteit geven aan een zo veilig mogelijk schooljaar. De schoolraad stond ook unaniem achter deze beslissingen.

Laptops voor iedereen vanaf het 1e jaar!

In SASK kiezen wij resoluut voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Daarin past het individueel gebruik van een laptop vanaf het eerste jaar. Dankzij ons performant draadloos netwerk heeft elke leerling op die manier toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen.
De keuze om te werken met individuele laptops vanaf het eerste jaar is gebaseerd op ruim onderzoek en op expertise opgebouwd in de hogere jaren. Op die manier creëren we optimale omstandigheden om de nieuwe ICT eindtermen te kunnen realiseren. De leerlingen leren de basisvaardigheden aan in het vak ICT & mediawijsheid en leren die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

De een-op-een werkwijze biedt heel wat voordelen:

 • leerlingen vinden de lessen aantrekkelijker en boeiender als er frequent gebruik kan gemaakt worden van ICT;
 • leerlingen leren efficiënt werken met hun laptop en leren dat een computer veel meer is dan een middel om te gamen of om met sociale media om te gaan;
 • ze leren bovendien systematisch omgaan met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van computergebruik, waardoor hun technologische vaardigheden beter worden;
 • leerlingen leren zorg dragen voor hun toestel en leren verantwoordelijkheid opnemen om het in goede staat te houden;
 • leerlingen kunnen in de studie en thuis met hetzelfde toestel verder werken (ze hoeven de thuiscomputer niet in beslag te nemen voor hun schoolwerk); de laptop kan in elke les worden ingezet, zonder dat de leerkracht vooraf een computerlokaal moet reserveren;
 • er kan makkelijker gedifferentieerd worden gewerkt in de lessen: leerlingen die voorop lopen, kunnen zich verder verdiepen via online oefeningen of leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, kunnen die krijgen via online remediëringsopdrachten;
 • ook al moet de computer maar enkele minuten gebruikt worden, kan dat (als er met afzonderlijke computerlokalen wordt gewerkt, kan dit nooit op die manier in een les geïntegreerd worden);
 • de nieuwe leerplannen die samenlopen met de hervorming van het secundair onderwijs voorzien heel wat leerdoelen die via ICT moeten gerealiseerd worden.

Opdat iedereen over een degelijk en betaalbaar toestel zou beschikken, organiseert de school een groepsaankoop. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een all-in verzekering.

U kan het toestel aankopen of huren van de school. Voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is, kan er een regeling op maat worden afgesproken met de directie.

Verder voorziet de school volgende service bij problemen en/of defecten:

 • Iedere volle schooldag is er tussen de middag (van 12.30 u. tot 13.20 u.) ICT-service in lokaal 40.03. Leerlingen kunnen dan zonder voorafgaande afspraak langskomen om hun toestel te laten nakijken en in orde te brengen.
 • Als het probleem of defect van die aard is dat het niet onmiddellijk kan opgelost worden, dan kan het ingeleverd worden om te laten nazien door de externe IT-service. Dit duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel van de school gebruiken.

Dank zij de all-in verzekering bent u zeker dat er geen extra kosten zijn gedurende de driejarige gebruiksperiode. Behalve dan bij schermbreuk, maar dit is te vermijden door een goede zorg voor het toestel.

We verwachten dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat hun toestel steeds in goede staat verkeert: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de ICT-service (tussen de middag) als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas kiezen we voluit voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk aspect is in de voorbereiding naar het hoger onderwijs.


Op 30 augustus 2019 werd dit project voorgesteld tijdens het VRTNWS van 19 uur:

Sint-Andreaslyceum in Brugge geeft elke leerling een laptop vanaf het eerste middelbaar

Een laptop voor elke leerling, al vanaf het eerste middelbaar. Dat is waar het Sint-Andreaslyceum in Brugge voor gaat. Zo wil de school de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs makkelijker bereiken. De eindtermen bepalen dat de kinderen digitale vaardigheden moeten aanleren.

Studieaanbod 1e graad

In het eerste jaar volgen alle leerlingen 27 uur gemeenschappelijk.

In het keuzegedeelte (5 lesuren) kiest de school ervoor om aan alle leerlingen 1 lesuur ICT & Mediawijsheid te geven.

Voor de overblijvende 4 lesuren is er keuze tussen:

 • Klassieke talen: 4 uur Latijn
  (Leerlingen die deze optie kiezen krijgen in het 2e jaar dan nog de keuze om ook Grieks te volgen.)
 • Moderne Wetenschappen: in deze optie wordt er geen extra leerstof gegeven in deze 4 lesuren, maar krijgen de leerlingen extra tijd voor enkele vakken uit het gemeenschappelijke gedeelte (Nederlands, Frans, wiskunde).
 • Moderne Wetenschappen+: in deze optie krijgen de leerlingen wel extra leerstof voor de vakken wiskunde, techniek en wetenschappen. Deze optie biedt dus extra uitdaging voor leerlingen die sterk geïnteresseerd zijn in technologie en wetenschap. Dit zijn eigenlijk de STEM-vakken.

Er is ook een aanbod CLIL: keuze om ICT & mediawijsheid in het Engels of in het Nederlands te volgen.

Eerste jaarKlassieke talen-
Latijn
Moderne talen
wetenschappen
Moderne talen
wetenschappen+
Aardrijkskunde222
Godsdienst222
Geschiedenis111
LO222
Mens en samenleving (incl. klasuur)222
Engels111
Frans34*3
Nederlands45*4
Wiskunde45*5**
ZW Frans, Nederlands en wiskunde 1 
Natuurwetenschappen224**
ICT & mediawijsheid (CLIL)111
Muziek111
Beeld111
Techniek223**
Latijn4  
TOTAAL323232

*: inclusief één extra lesuur met meer tijd voor de basisleerstof

**: inclusief +-uren waarin extra leerstof aan bod komt

ZW: lesuur waarin de leerlingen voor deze vakken werken en extra hulp kunnen vragen


In het tweede jaar richten wij twee basisopties in: Klassieke talen en Moderne talen & wetenschappen. Voor beide opties voorzien wij twee varianten:
 • Klassieke talen:
  • Latijn
  • Grieks-Latijn
 • Moderne talen & wetenschappen:
  • MtW met accent op moderne talen
  • MtW met accent op wetenschappen

In het tweede jaar zijn er 25 gemeenschappelijke lesuren en 7 lesuren eigen aan de basisoptie en onderverdeling ervan.

Er is ook een aanbod CLIL: keuze om aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels of in het Nederlands te volgen. Vanaf 2021-2022 is er ook optie om een vak te kiezen in het Frans.

Tweede jaarKlassieke talen
Moderne talen
& wetenschappen
LatijnGrieksmet accent op moderne talenmet accent op wetenschappen
Aardrijkskunde (CLIL)1111
Geschiedenis (CLIL)2222
Godsdienst2222
Engels2222
Frans3333
Nederlands4444
Moderne talen*  32
Wiskunde4444
Natuurwetenschappen1111
Wetenschappen*  23
Muziek1111
Beeld1111
LO2222
Techniek2222
Latijn*54  
Grieks* 2  
ZW Frans en wiskunde**1 11
Klasuur1111
TOTAAL32323232

*: vakken eigen aan de basisoptie

** ZW: lesuur waarin de leerlingen voor deze vakken zelfstandig werken en extra hulp kunnen vragen.