Tag

Featured

Browsing

Rondleidingen

Wil je een persoonlijke rondleiding op onze school? Neem contact op via 050 28 85 10.

Inschrijven

 • Vanaf 20 april kunnen alle leerlingen zich inschrijven via deze link. Indien u dat liever samen met ons op school doet en/of graag een afspraak maakt voor een gesprek, kan dat altijd via humaniora@sask.be of telefonisch op 050 28 85 10.
 • Broers en zussen van leerlingen, kinderen van personeel en indicatorleerlingen konden zich al eerder inschrijven en kunnen dat uiteraard nog steeds via dezelfde link.

 Vanaf 2021-2022 kies je tussen basisleerstof of verbreding & verdieping:

Bij basisleerstof krijg je, net als alle eerstejaars, hetzelfde basispakket van 27 lesuren. Daarnaast krijg je ook 1 uur ICT, 2 uur zelfstandig werk om je Frans en wiskunde te herhalen en kan je ook nog 1 keuze maken voor 2 uur naargelang je interesses (geldt voor het volledige schooljaar):

 • Woordkunst: taal is echt jouw ding! Je bent expressief en houdt van toneel en poëzie. Het podium en de spotlights zijn jouw thuis.
 • Techniek & wetenschappen: de wondere wereld van techniek en wetenschappen boeit jou mateloos. Je onderzoekt graag hoe dingen werken en experimenteert graag.
 • Creatief atelier: je vingers kriebelen om nieuwe creatieve technieken uit te proberen. Je hebt veel fantasie en uit dit graag in kleur, vorm en in 3D. Je wil ook bijleren over de verschillende kunstvormen, kunstenaars en de geschiedenis van de kunst.
 • Sport: je bent gebeten door sport en gezondheid en je wil ook graag nieuwe sporten leren kennen. Je bent een doorzetter en een teamspeler.
 • Ondernemen & IT: je bent geboeid door organiseren, kopen en verkopen. Je wil ontdekken hoe de wereld van de handel in elkaar zit en hoe je ook IT kunt inzetten voor marketingdoeleinden.

Bij verbreding & verdieping krijg je naast het basispakket van 27 lesuren ook nog 1 uur ICT die je in het Nederlands of Engels (=CLIL) kan volgen. Daarnaast maak je nog een keuze voor 4 uur:

 • Klassieke talen (Latijn): je wil ontdekken hoe taal in elkaar zit. Je leert graag nieuwe woordjes en onthoudt ze ook gemakkelijk. Je houdt van geschiedenis en cultuur en bent gepassioneerd door Romeinen en Grieken.
 • Wetenschappen+: je hebt een bijzondere aanleg voor wiskunde en je bent ook gebeten door techniek en wetenschappen. Je bent ook sterk in technisch en ruimtelijk inzicht.
 • Moderne wetenschappen: hier krijg je 2 extra uren om je in wiskunde en Frans te verdiepen. Voor de andere 2 uur mag je zelf kiezen tussen Woordkunst, Techniek & Wetenschappen, Creatief atelier, Sport en Ondernemen & IT (zie hierboven).

 

In het tweede jaar richten wij twee basisopties in: Klassieke talen en Moderne talen & wetenschappen. Voor beide opties voorzien wij twee varianten:
 • Klassieke talen:
  • Latijn
  • Grieks-Latijn
 • Moderne talen & wetenschappen:
  • MtW met accent op moderne talen
  • MtW met accent op wetenschappen

In het tweede jaar zijn er 25 gemeenschappelijke lesuren en 7 lesuren eigen aan de basisoptie en onderverdeling ervan.

Er is ook een aanbod CLIL: keuze om aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels of in het Nederlands te volgen. Vanaf het 3e jaar kan men kiezen voor geschiedenis in het Frans.

Tweede jaarKlassieke talen
Moderne talen
& wetenschappen
LatijnGrieksmet accent op moderne talenmet accent op wetenschappen
Aardrijkskunde (CLIL)1111
Geschiedenis (CLIL)2222
Godsdienst2222
Engels2222
Frans3333
Nederlands4444
Moderne talen*  32
Wiskunde4444
Natuurwetenschappen1111
Wetenschappen*  23
Muziek1111
Beeld1111
LO2222
Techniek2222
Latijn*54  
Grieks* 3  
ZW Frans en wiskunde**1 11
Klasuur1111
TOTAAL32333232

*: vakken eigen aan de basisoptie

** ZW: lesuur waarin de leerlingen voor deze vakken zelfstandig werken en extra hulp kunnen vragen.


In SASK kiezen wij resoluut voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Daarin past het individueel gebruik van een laptop vanaf het eerste jaar. Dankzij ons performant draadloos netwerk heeft elke leerling op die manier toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen.
De keuze om te werken met individuele laptops vanaf het eerste jaar is gebaseerd op ruim onderzoek en op expertise opgebouwd in de hogere jaren. Op die manier creëren we optimale omstandigheden om de nieuwe ICT eindtermen te kunnen realiseren. De leerlingen leren de basisvaardigheden aan in het vak ICT & mediawijsheid en leren die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

De een-op-een werkwijze biedt heel wat voordelen:

 • leerlingen vinden de lessen aantrekkelijker en boeiender als er frequent gebruik kan gemaakt worden van ICT;
 • leerlingen leren efficiënt werken met hun laptop en leren dat een computer veel meer is dan een middel om te gamen of om met sociale media om te gaan;
 • ze leren bovendien systematisch omgaan met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van computergebruik, waardoor hun technologische vaardigheden beter worden;
 • leerlingen leren zorg dragen voor hun toestel en leren verantwoordelijkheid opnemen om het in goede staat te houden;
 • leerlingen kunnen in de studie en thuis met hetzelfde toestel verder werken (ze hoeven de thuiscomputer niet in beslag te nemen voor hun schoolwerk); de laptop kan in elke les worden ingezet, zonder dat de leerkracht vooraf een computerlokaal moet reserveren;
 • er kan makkelijker gedifferentieerd worden gewerkt in de lessen: leerlingen die voorop lopen, kunnen zich verder verdiepen via online oefeningen of leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, kunnen die krijgen via online remediëringsopdrachten;
 • ook al moet de computer maar enkele minuten gebruikt worden, kan dat (als er met afzonderlijke computerlokalen wordt gewerkt, kan dit nooit op die manier in een les geïntegreerd worden);
 • de nieuwe leerplannen die samenlopen met de hervorming van het secundair onderwijs voorzien heel wat leerdoelen die via ICT moeten gerealiseerd worden.

Opdat iedereen over een degelijk en betaalbaar toestel zou beschikken, organiseert de school een groepsaankoop. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een all-in verzekering.

U kan het toestel aankopen of huren van de school. Voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is, kan er een regeling op maat worden afgesproken met de directie.

Verder voorziet de school volgende service bij problemen en/of defecten:

 • Iedere volle schooldag is er tussen de middag (van 12.30 u. tot 13.20 u.) ICT-service in lokaal 40.03. Leerlingen kunnen dan zonder voorafgaande afspraak langskomen om hun toestel te laten nakijken en in orde te brengen.
 • Als het probleem of defect van die aard is dat het niet onmiddellijk kan opgelost worden, dan kan het ingeleverd worden om te laten nazien door de externe IT-service. Dit duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel van de school gebruiken.

Dank zij de all-in verzekering bent u zeker dat er geen extra kosten zijn gedurende de driejarige gebruiksperiode. Behalve dan bij schermbreuk, maar dit is te vermijden door een goede zorg voor het toestel.

We verwachten dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat hun toestel steeds in goede staat verkeert: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de ICT-service (tussen de middag) als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas kiezen we voluit voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk aspect is in de voorbereiding naar het hoger onderwijs.


Op 30 augustus 2019 werd dit project voorgesteld tijdens het VRTNWS van 19 uur:

Sint-Andreaslyceum in Brugge geeft elke leerling een laptop vanaf het eerste middelbaar

Een laptop voor elke leerling, al vanaf het eerste middelbaar. Dat is waar het Sint-Andreaslyceum in Brugge voor gaat. Zo wil de school de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs makkelijker bereiken. De eindtermen bepalen dat de kinderen digitale vaardigheden moeten aanleren.