Coaches

Elke klas krijgt enkele coaches uit het 5e en/of 6e jaar.
Zij kunnen een soort vertrouwenspersoon zijn voor de ‘nieuwkomers’ en hen wat steunen en helpen zodat ze zich vlug thuisvoelen. De eerste kennismaking vindt plaats op de ontmoetingsdag, begin september. Ook de informele contacten (op de speelplaats, in het restaurant …) zijn natuurlijk belangrijk.