NIEUW SCHOOLJAAR GAAT VAN START

Het schooljaar 2005-2006 is van start gegaan. SASK verwelkomt 121 nieuwe leerlingen. Dat brengt het totaal aantal leerlingen op 733. Zowel leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en onderhoudspersoneel wensen we een bijzonder prettig en vruchtbaar schooljaar !

Write A Comment