Zorgteam

“Zorgen voor leerlingen” is een traditie in SASK. Al jarenlang begeleiden heel veel leerkrachten en opvoeders leerlingen die het moeilijker hebben. Zij geven ondersteuning bij persoonlijke, familiale, lichamelijke, sociale problemen en leerproblemen. In eerste instantie zijn dat de klasleraar en de graadcoördinator. Al naar gelang het probleem kunnen zij ook rekenen op de steun van onderstaande personen:

Leerlingenbegeleiders
Gudrun De Deyne – Frederic Pieters

Begeleide studie
Gudrun De Deyne en Mieke Platteeuw

Coördinator leerstoornissen (dyslexie, dyspraxie, ADHD …)
Frederic Pieters

Coördinator hoogbegaafdheid
Gudrun De Deyne

CLB-medewerkers
Véronique Lievens – Contactpersoon
Sabina Mortier – Verpleegkundige – Kennismaking met (ouders van) AN
Inge Leroy – Arts
Veronique Lievens – Trajectbegeleider Leren & Cognitie
Deborah Must – Trajectbegeleider Gedrag & Emotie – Verontrustende opvoedingssituatie – Onderwijsloopbaanbegeleiding
Vera Lenaers – Trajectbegeleider Functiebeperking

Directie
Klaartje Cafmeyer

Contact
Via Smartschool