Leerlingenraad

Directie, leerkrachten werken dagelijks samen met de leerlingen aan een school waar iedereen zich thuis kan voelen. Er is altijd ruimte voor eigen inbreng. De leerlingenraad is een van de mogelijkheden om je stem te laten horen.

Voor elke graad is er een leerlingenraad samengesteld uit de klasverantwoordelijken en een voorzitter. De voorzitters worden jaarlijks verkozen door de graad die ze vertegenwoordigen.

In de leerlingenraad kun je overleggen, meedenken en soms helpen beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. Je kunt van gedachten wisselen, ideeën bespreken en activiteiten organiseren. De secretaris van de leerlingenraad maakt een verslag. Dat wordt besproken op de leerlingenraad met de directie en leerkrachten.

De leerlingenraad levert een belangrijke bijdrage aan een democratische school waar naar de stem van de leerlingen geluisterd wordt.

Volg SASK Presidium op Facebook en Instagram!