Directieraad

De directieraad
De directieraad is zowat het schepencollege van de school. Vier verkozen leerkrachten en een collega van het ondersteunend personeel komen elke week samen met de graadcoördinatoren, directie en een syndicaal afgevaardigde om zich te buigen over het dagelijkse schoolleven. Problemen worden geformuleerd, bekommernissen aangepakt en bakens uitgezet.

De leerlingenraad met directie
In de leerlingenraad met directie overleggen de voorzitters van het presidium van elke graad maandelijks met de directieraad.