Author

SASK

Browsing

Zou jij ook graag eens les volgen in een andere school in Europa? Zie je het zitten om dan in een gastgezin te logeren? Dan kan dat in SASK, dankzij het Erasmusplus-programma van de Europese Unie.

Ons project

In het schooljaar 2021-2022 heeft SASK Erasmus Accreditatie ontvangen voor een KA1-project. Dit wil zeggen dat de school gedurende 5 jaar 3 keer een groep leerlingen mag uitsturen naar een ander land in de Europese Unie. Onze partnerschool is het Liceo Linguistico Giovanni Falcone in Bergamo (Italië).

Selectieprocedure

Dit schooljaar mochten 10 leerlingen mee naar Bergamo. De leerlingen werden al geselecteerd in het 4e middelbaar. Zij moesten zichzelf voorstellen in het Engels en Frans, liefst op een originele manier. Ze moesten daarbij ook vermelden waarom zij zouden moeten gekozen worden. Op basis van alle inzendingen werd een shortlist samengesteld. Alle leerlingen op de shortlist werden vervolgens uitgenodigd voor een interview met 3 leerkrachten.

Het schoolrapport van een leerling speelt op geen enkele manier een rol in de selectieprocedure. Het zijn vooral de motivatie en het engagement van de leerling die belangrijk zijn, want zo’n uitwisseling is niet zomaar alleen lesvolgen in het buitenland …

Verleg je grenzen!

Tijdens en in aanloop naar de Erasmusuitwisseling moeten leerlingen een project voorbereiden. Ons project staat in het teken van ‘democratie en burgerschap‘: leerlingen moeten debatteren over actuele onderwerpen, presentaties geven, lessen bijwonen, rondleidingen organiseren en dat allemaal in het Engels en Frans. Ze moeten daarvoor samenwerken met leerlingen die ze daarvoor niet kenden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het project op school. De Erasmusleerlingen verleggen op meerdere vlakken hun grenzen: ze worden gedwongen zich uit te drukken in een vreemde taal, leren spreken voor een onbekend publiek (zowel in de buitenlandse school als in SASK), ze leren meningen respecteren en argumenten opbouwen… en ze leren meedraaien in een buitenlands gezin.

Wil je weten hoe het Erasmusproject 2022 in Bergamo verlopen is, dan kan je dat hier volgen op de website ontwikkeld door de Erasmusleerlingen (site nog in opbouw).

Volg het huidige project op https://www.instagram.com/erasmussask/

In SASK kiezen wij resoluut voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Daarin past het individueel gebruik van een laptop (pen device) vanaf het eerste jaar. Dankzij ons performant draadloos netwerk heeft elke leerling op die manier toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen.
De keuze om te werken met individuele laptops vanaf het eerste jaar is gebaseerd op ruim onderzoek en op expertise opgebouwd in de hogere jaren. Op die manier creëren we optimale omstandigheden om de nieuwe ICT eindtermen te kunnen realiseren. De leerlingen leren de basisvaardigheden aan in het vak ICT & mediawijsheid en leren die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

De een-op-een werkwijze biedt heel wat voordelen:

 • leerlingen vinden de lessen aantrekkelijker en boeiender als er frequent gebruik kan gemaakt worden van ICT;
 • leerlingen leren efficiënt werken met hun laptop en leren dat een computer veel meer is dan een middel om te gamen of om met sociale media om te gaan;
 • ze leren bovendien systematisch omgaan met nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van computergebruik, waardoor hun technologische vaardigheden beter worden;
 • leerlingen leren zorg dragen voor hun toestel en leren verantwoordelijkheid opnemen om het in goede staat te houden;
 • leerlingen kunnen in de studie en thuis met hetzelfde toestel verder werken (ze hoeven de thuiscomputer niet in beslag te nemen voor hun schoolwerk); de laptop kan in elke les worden ingezet, zonder dat de leerkracht vooraf een computerlokaal moet reserveren;
 • er kan makkelijker gedifferentieerd worden gewerkt in de lessen: leerlingen die voorop lopen, kunnen zich verder verdiepen via online oefeningen of leerlingen die wat extra hulp nodig hebben, kunnen die krijgen via online remediëringsopdrachten;
 • ook al moet de computer maar enkele minuten gebruikt worden, kan dat (als er met afzonderlijke computerlokalen wordt gewerkt, kan dit nooit op die manier in een les geïntegreerd worden);
 • de nieuwe leerplannen die samenlopen met de hervorming van het secundair onderwijs voorzien heel wat leerdoelen die via ICT moeten gerealiseerd worden.

Pen device

Sinds het schooljaar 2020-2021 kiezen we voor een pen device. Dit is een laptop met een touchscreen en een extra pen waarmee op het scherm kan genoteerd en getekend worden. De pen zit veilig in de laptop en wordt automatisch opgeladen.

Hiermee combineren we het beste van twee werelden: een volwaardige laptop met alle functionaliteiten voor klassieke computertoepassingen en die kan opengevouwen worden om te gebruiken als een tablet met notitiemogelijkheden.

Op school biedt een pen device heel wat extra mogelijkheden om kwalitatief te werken:

 • notities nemen bij digitale documenten
 • werken met digitale invulbladen
 • studeerteksten vlot bewerken: aankruisen, onderstrepen, markeren …
 • tekeningen en schema’s maken

Microsoft 365

Dankzij het licentiecontract dat de school met Microsoft heeft afgesloten, kunnen de leerlingen zonder meerkost gebruik maken van Microsoft 365 (Word/Excel/PowerPoint) zolang ze leerling zijn van de school.

Groepsaankoop

Opdat iedereen over een degelijk en betaalbaar toestel zou beschikken, organiseert de school een groepsaankoop. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een verzekering.

U kan het toestel aankopen of huren. Voor wie dit financieel moeilijk haalbaar is, kan er een regeling op maat worden afgesproken met de directie.

Heeft u al een pen device of heeft u een ander pen device op het oog, dan neemt u best contact op met onze ICT-coördinatoren.

ICT-ondersteuning

Verder voorziet de school volgende service bij problemen en/of defecten:

 • Iedere volle schooldag is er tussen de middag (van 12.10 u. tot 13.00 u.) ICT-service in het ICT-lokaal 21.05. Leerlingen kunnen dan zonder voorafgaande afspraak langskomen om hun toestel te laten nakijken en in orde te brengen.
 • Als het probleem of defect van die aard is dat het niet onmiddellijk kan opgelost worden, dan kan het ingeleverd worden om te laten nazien door de externe IT-service. Dit duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel van de school gebruiken.

Dankzij de verzekering (inbegrepen bij de groepsaankoop) zijn de kosten die buiten garantie vallen gedurende de drie-jarige gebruiksperiode beperkt.

We verwachten dat leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat hun toestel steeds in goede staat verkeert: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de ICT-service (tussen de middag) als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas kiezen we voluit voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. We zijn ervan overtuigd dat dit een belangrijk aspect is in de voorbereiding naar het hoger onderwijs.


Na onze jarenlange ervaring met laptops in het 4e, 5e en 6e jaar, werd er in het schooljaar 2019-2020 beslist om laptops in alle jaren in te voeren:

Sint-Andreaslyceum in Brugge geeft elke leerling een laptop vanaf het eerste middelbaar

Een laptop voor elke leerling, al vanaf het eerste middelbaar. Dat is waar het Sint-Andreaslyceum in Brugge voor gaat. Zo wil de school de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs makkelijker bereiken. De eindtermen bepalen dat de kinderen digitale vaardigheden moeten aanleren.

De maatschappij vraagt heel wat van jonge mensen. Daarom willen we je in SASK een uitdagende leer- en leefomgeving aanbieden, waarin je je kunt voorbereiden op hogere studies en op het leven in een snel evoluerende wereld.

We hebben de intentie om…

 • je zoveel mogelijk kansen te geven om je capaciteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarom dagen we je uit op intellectueel, sportief, cultureel en sociaal vlak.
 • je zoveel mogelijk te stimuleren om zelfstandig in het leven te staan en verantwoordelijkheid te nemen tegenover anderen en tegenover de maatschappij.
 • je te leren zelfstandig omgaan met je leerproces. Dit betekent dat we je maximaal willen begeleiden om tot goede leerprestaties te komen. Tegelijk willen we je aanmoedigen om een eigen studiemethode te ontwikkelen en zelf initiatieven te nemen die je leerproces kunnen bevorderen. We gaan voor een vooruitstrevende en motiverende aanpak en proberen je onderweg te trainen in wilskracht en doorzettingsvermogen.
 • je te begeleiden vanuit een christelijke inspiratie. Dit betekent dat we aandacht en respect hebben voor diversiteit en dat we ernaar streven dat ook jij jezelf kunt zijn in onze SASK-familie. Fundamentele waarden zoals respect, dialoog, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid staan bij ons centraal.
 • een vriendelijke school te zijn waar iedereen welkom is en waar wij op een stijlvolle manier met elkaar omgaan. Dat verwachten we ook van jou. We willen dat je je veilig en goed voelt op onze school. Daarom hebben we veel aandacht voor je welbevinden. Dit betekent dat we goed voor jou willen zorgen, maar ook dat we je willen leren een weerbare persoonlijkheid te ontwikkelen.
 • je bewust te maken van wat er in de maatschappij gebeurt en je te stimuleren om een geëngageerde, maatschappelijk betrokken burger te worden. Zorg leren dragen voor het milieu is uiteraard een onderdeel hiervan.
 • je creatief en verantwoord te leren omgaan met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Zo willen we je bijvoorbeeld leren om moderne technologieën op een positieve, maar tegelijk ook kritische manier te gebruiken.

Vanuit deze visie richten we onze school in. Dit betekent: betrokken en competente leerkrachten en medewerkers, heldere lijnen en een open, vriendelijke communicatie. Via transparante participatie bewaken we onze kwaliteit.

We willen dat leerlingen het beste uit zichzelf halen, niet alleen voor de school, maar voor het leven.

In SASK zijn er een 30 tal enthousiaste, lieve leerlingen die een opleiding volgden en zich zo Peer Supporter mogen nomen. Deze leerlingen staan klaar om een babbel te doen met medeleerlingen die het moeilijk hebben, op school, thuis of met vrienden. Een luisterend oor vinden bij een leeftijdsgenoot, is het nu een groot of klein probleem, doet soms meer deugd dan met een volwassene te praten. Daarom staan onze Peer Supporters met veel plezier klaar voor iedereen die dat nodig heeft.

Onze nieuwe lichting Peer Supporters voor 2020-2021 zijn Marie (2A), Mila (2A), Axenne (2B), Estelle (2B), Esthée (2B), Gisèle (2B), Alix (2B), Manon (2C), Nora (2C), Louise (2C), Marie (3A), Fleur (3A), Charlotte (4B), Laura (4E) en Freya (5E).

SASK organiseert maandag 21/02 een leerlingenraad Extra Large! Alle comités waarin leerlingen betrokken zijn, worden mee uitgenodigd op de leerlingenraad. Zo wil de school het debat verrijken en beter de vinger aan de pols houden!

Elke school heeft wel een leerlingenraad met leerling-voorzitters en allerhande comités waarin zowel leerlingen als leerkrachten actief zijn. Dat is niet anders in het Sint-Andreaslyceum (SASK). Naast onze leerling-voorzitters, zetten leerlingen en leerkrachten op SASK hun schouders onder het GreenTeam, Sportcomité, Peersupport, pastoraal comité, het gezondheidsteam en de diversiteitswerkgroep.

Al deze werkgroepen zitten nu voor het eerst samen met de leerlingenraad en directie van de school. Op die manier kunnen ze elkaar op de hoogte houden over wat er leeft in de diverse werkgroepen, kunnen ze de vinger aan de pols houden (bv. welke thema’s zouden we moeten opnemen?), en krijgen we ook een rijker debat over de ingebrachte agendapunten. Niet alleen een rijke inbreng op de vergadering zelf, maar we tonen ook dat we de comités écht belangrijk vinden, en dat we erin geloven dat jongeren het verschil kunnen maken. 

Joost Laeremans: “SASK heeft veel geëngageerde jongeren; daar zijn we trots op en inspraak dragen we hoog in het vaandel. Ik kijk ernaar uit deze Leerlingenraad XL te mogen bijwonen.”

Meer PERSinformatie

Inge Staelens – 0485 30 66 57 – IST@sask.be