2e graad

In onze school bieden wij volgende richtingen aan:

 • Latijn
 • Grieks-Latijn
 • Moderne Talen
 • Economische wetenschappen
 • Natuurwetenschappen

*: dit is een onderdeel van het vak MAEV (maatschappelijke, artistieke en economische vorming):

 • de doelen van het pakket maatschappelijke vorming worden via projecten gerealiseerd;
 • in de richtingen GL, Lat, NW(S) wordt de helft van de lessen aan economische vorming besteed en de andere helft aan PO;
 • in de richtingen MT, NW (A) en EW worden de doelen van het leerplan economische vorming in het vak economie gerealiseerd. Tijdens het lesuur dat voor economische en artistieke vorming is voorzien, komt enkel het pakket artistieke vorming aan bod;
 • in het 4e jaar is er daar bovenop een uur artistieke vorming voor alle richtingen; hierin zal hoofdzakelijk muziek aan bod komen;

In de richting Natuurwetenschappen (NW) is er voor de complementaire uren keuze tussen de algemene optie (A) en de STEM-optie (S):

 • in de A-optie is er in 3e en 4e jaar één lesuur economie en in het 4e jaar een extra lesuur Engels;
 • in de S-optie zijn er in 3e en 4e jaar resp. 2 en 3 lesuren STEM-project (daarin is één lesuur fysica geïntegreerd dat dus eigenlijk dubbel in de tabel staat).

CLIL @ SASK

In het 3e jaar kan er in alle richtingen gekozen worden voor CLIL: ICT en aardrijkskunde in het Engels en geschiedenis in het Frans.

In het 4e jaar kunnen de leerlingen ervoor kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.