Vrije dagen in 2022-2023

Eerste trimester

  • vrijdag 30 september 2022 (pedagogische studiedag voor leerkrachten)
  • maandag 3 oktober 2022 (vrije dag)
  • woensdag 26 oktober 2022 (klassenraden voor leerkrachten)
  • herfstvakantie van maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022
  • vrijdasg 11 november 2022 (Wapenstilstand)
  • kerstvakantie van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

Tweede trimester

  • krokusvakantie van maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023
  • paasvakantie van maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023

Derde trimester

  • donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 (O.L.H. Hemelvaart)
  • maandag 29 mei 2023 (pinkstermaandag)