Historiek

1958: de officiële start van het Sint-Andreaslyceum
1958: de officiële start van het Sint-Andreaslyceum
1960: zuster Mahieu is de eerste directrice
1960: zuster Mahieu is de eerste directrice
1960: op de achtergrond de watertoren in aanbouw
1961: geen SASK zonder SASK-feest
1962: eerste SASK-optreden
1963: De humaniora telt precies 300 leerlingen (178 in de Latijnse en 122 in de moderne afdeling)
1964: groepsfoto
1965: Zuster Sabine Ghesquiere wordt de nieuwe directrice. Zuster Marie-Thérèse Mahieu wordt overgeplaatst naar de humaniora op de Garenmarkt in Brugge)
1966: drie Sint-Andreasscholen gaan samen op schoolreis.
1967: de hogere cyclus van de moderne humaniora op de Garenmarkt wordt volledig overgeheveld naar Sint-Kruis. Zuster Monique Maere – als directrice – en vele leerkrachten maken de overstap mee.
1968: sportclub “Fit en Fair” wordt boven de doopvont gehouden.
1969: de eerste SASK-toneelgroep
1970: basketbalwedstrijd
1971: voor het eerst wordt een leek directeur; de heer Georges Van Damme
1972: lopen in Julien Saelens
1973: biologie-uitstap
1974: de hele school hielp de boeren met aardappelen rooien.
1975: fietstocht naar Renesse
1976: SASK-feest
1977: uitstap naar het Zwin
1978: na het afdalen in steenkoolmijn Limburg
1979: de eerste sportdag in SASK
1980: Brugge 1900, stadsspel op SASK-feest
1980: leerkrachten (!) bouwen de kapel
1982: inwijding kapel met een viering op de speelplaats
1983: 1e jaar VSO met een nieuw vak technologie
1984: Herman Van Den Bulcke wordt de eerste adjunct-directeur
1985: 100 dagen, klas 6de economische, laatste 6de jaars met maturiteitsexamen
1986: Griekenlandreis
1988: Parijsreis
1989: met de volledige humaniora op duinenwandeling
1990: 100-dagen
1991: poëziehappening
1992: SASK-feest
1993: lentefeest met de hele school humaniora - lager en kleuter
1994: de religieuzen van Sint-Andreas laten de school over aan de plaatselijke, christelijke gemeenschap.
1994: het SASK-logo

1995: de school verwelkomt de eerste jongens in de humaniora

1996: studiereis Velzeke met het 2e jaar
1997: voetbal op 't Zand
1999: SASK maakt samen met de Abdijschool Zevenkerken een film: Tricky
2000: Op 1 januari gaat directeur Georges Van Damme met pensioen. Johan Keersebilck wordt de nieuwe directeur.
2001: Leerlingen schilderen zelf hun klas
2002: Newgames
2003: Het tweejaarlijkse SASK-feest vindt voor de eerste keer plaats in het Brugse Concertgebouw.
2004: De computerklassen krijgen de nieuwste snufjes: verduistering, dataprojector, een multimedia-installatie, enz.
2005: ontmoetingsdag voor de eerstejaars
2006: voor de eerste keer gaat Hand in Hand door
2007: Peter Van Dycke wordt adjunct-directeur
2008: we vieren 50 jaar SASK
2009: de eerstejaars gaan een weekend naar Durbuy
2010: proefproject: netbooks voor de leerlingen
2011: De school neemt afscheid van directeur Johan Keersebilck, die opgevolgd wordt door Chris Bouton.
2012: leerkracht Jean Leemans gaat in de zomer werken in de zusterschool in Kikwit
2013: studiereis naar Tongeren
2014: tweejaarlijkse reis van de tweede graad naar Wales
2016: Klaartje Cafmeyer wordt voltijds adjunct-directeur.

2016: de SASK Colour Run!

2017: De school doet mee aan de wedstrijd “De Strafste School” van radiozender MNM.

2018: SASK start het feestjaar (60 jaar SASK) met “De Grote Levensvragen”

2019: SASK-feest in het Concertgebouw

Op 5 februari 2020 stelden we ons nieuw logo voor tijdens de voorstelling “Crescendo”, waar leerlingen van het kleuter, lager én middelbaar aan meewerkten.

Op 4 juni 2021 legde directeur Chris Bouton de eerste steen voor “De Cloud”, onze nieuwbouw boven de middengang. 

1 september 2021
De school neemt afscheid van directeur Chris Bouton. Joost Laeremans wordt de nieuwe directeur.

24 tot 30 september 2022 Erasmusproject – Uitwisseling Bergamo

19 november 2022
Opening De Cloud

8 tot 10 juni 2023
EPAS-school & deelname aan het EYE-event in Straatsburg