Ouderraad

Wie zijn we?

In SASK zijn de leden van de ouderraad de spreekbuis van de ouders en behartigen zij, op een hartelijke en solidaire manier, de belangen van de leerlingen. Openheid en zorg voor elkaar staan hierbij centraal.

Een delegatie van de ouderraad is bovendien vertegenwoordigd in de schoolraad.

Daarnaast is de ouderraad ook aangesloten bij de VCOV (de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen). Op deze manier hebben ouders niet enkel binnen de eigen school maar ook overkoepelend een stem in de besluitvorming m.b.t. het onderwijs in Vlaanderen.

Door het lidmaatschap van de ouderraad is elke ouder van SASK automatisch lid van de oudervereniging en kan dus ook genieten van de voordelen die de VCOV biedt.

Wat doen we?

De leden van de ouderraad komen regelmatig samen (al dan niet met directie, leerlingen en soms ook leerkrachten) om een aantal actualiteiten te bespreken die te maken hebben met het leven op SASK of met het onderwijs in het algemeen.

Afhankelijk van de actuele vragen en noden, neemt de ouderraad bepaalde initiatieven zoals:

 • Vertegenwoordiging van de ouders
  bv. attentie ter gelegenheid van de dag van de leerkracht
  bv. behartigen van vragen die leven bij vele ouders
  bv. beloning voor leerlingen die zichtbaar zijn in het verkeer, sponsoring van de actie ‘Schrijf-ze-vrij’ van het Green Team, SASK-feest, enz.
 • Sprekers uitnodigen omtrent onderwerpen die de ouders aanbelangen
  bv. ‘Moetivatie of motivatie’ (o.l.v. Bart Soenens)
  bv. ‘Hoe ga ik om met talenten’ (o.l.v. Peter Beschuyt)
  bv. ‘Drugstories voor ouders’ (o.l.v. Alphonse Franssen)
 • Verkeersveiligheid: dat onze jongeren zich veilig van en naar school kunnen begeven is een bekommernis van elke ouder. Daarom werkte de ouderraad een uitgebreid verkeersactieplan uit dat werd genomineerd door de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde.
 • Uniformverkoop: de ouderraad vindt het belangrijk dat uniformstukken van goede kwaliteit kunnen aanschaft worden aan een democratische prijs. Daarom werd geïnvesteerd in een mooi assortiment uniformstukken. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar projecten van de school.
 • Taalbadproject: in samenwerking met de Ukkelse school, het Collège Saint-Pierre, organiseert de ouderraad samen met mevrouw Véronique Timmerman, leerkracht Frans, een uitwisselingsproject voor leerlingen van het 1ste t.e.m. 6de jaar. De leerlingen die dit wensen kunnen op deze manier gedurende enkele dagen in de vakantie even ondergedompeld worden in de Franse taal.
 • Logistieke ondersteuning: we verlenen onze medewerking bij bepaalde evenementen op school, bv. op het tweejaarlijks Bal van SASK.

Voor de actuele opvolging van de initiatieven van de ouderraad verwijzen we naar de nieuwsbrief die meermaals per jaar wordt verspreid via Smartschool en eveneens beschikbaar is via de Intradesk van de ouderraad op Smartschool.

Leden

Lijst leden ouderraad schooljaar 2022-2023 (002)

Contactgegevens

De ouderraad kan gecontacteerd worden via ouderraad@sask.be.

Een volledige lijst met de contactgegevens van alle leden kan geconsulteerd worden op de Intradesk van de ouderraad op Smartschool.

Interessante links
– www.vcov.be: website van de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen.
– www.klasse.be: website voor leerkrachten, ouders, jongeren, kinderen en voor iedereen die iets te maken heeft met onderwijs in Vlaanderen.
– www.ond.vlaanderen.be: website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.