Ouderraad

Wie zijn we?

In SASK zijn de leden van de Ouderraad de spreekbuis van de ouders en behartigen zij, op een hartelijke en solidaire manier, de belangen van de leerlingen. Openheid en zorg voor elkaar staan hierbij centraal.

Een delegatie van de Ouderraad is bovendien vertegenwoordigd in de schoolraad.

Daarnaast is de Ouderraad ook aangesloten bij de VCOV (de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen). Op deze manier hebben ouders niet enkel binnen de eigen school maar ook overkoepelend een stem in de besluitvorming m.b.t. het onderwijs in Vlaanderen.

Door het lidmaatschap van de Ouderraad is elke ouder van SASK automatisch lid van de oudervereniging en kan dus ook genieten van de voordelen die de VCOV biedt.

Wat doen we?

De leden van de Ouderraad komen regelmatig samen (al dan niet met directie, leerlingen en soms ook leerkrachten) om een aantal actualiteiten te bespreken die te maken hebben met het leven op SASK of met het onderwijs in het algemeen.

Afhankelijk van de actuele vragen en noden, neemt de ouderraad bepaalde initiatieven zoals:

  • Vertegenwoordiging van de ouders
    bv. attentie ter gelegenheid van de dag van de leerkracht
    bv. behartigen van vragen die leven bij vele ouders
    bv. beloning voor leerlingen die zichtbaar zijn in het verkeer
  • Logistieke en financiële ondersteuning: we verlenen onze medewerking bij bepaalde evenementen op school, bv. op het tweejaarlijks Bal van SASK.
  • Sprekers uitnodigen omtrent onderwerpen die de ouders aanbelangen
  • Evenementen voor de ouders en leerlingen: onder het motto van “De boog moet niet altijd gespannen staan” zet de Ouderraad ook in op evenementen voor zowel ouders als leerlingen, bv. een quiz of spaghettiavond.

Voor de actuele opvolging van de initiatieven van de ouderraad verwijzen we naar de nieuwsbrief die meermaals per jaar wordt verspreid via Smartschool.

Contactgegevens

De ouderraad kan gecontacteerd worden via ouderraad@sask.be.

Leden

Word jij een Vriend van de Ouderraad?

Een Vriend van de Ouderraad heeft geen directe verplichtingen maar ziet het wel eens zitten om een handje mee te helpen bij een activiteit georganiseerd door de Ouderraad of de school zelf. Indien je hier voor open staat, stuur dan gerust een mailtje.

Interessante links
www.vcov.be: website van de Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen.
www.klasse.be: website voor leerkrachten, ouders, jongeren, kinderen en voor iedereen die iets te maken heeft met onderwijs in Vlaanderen.
www.ond.vlaanderen.be: website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.