Rapport

Zowel ouders als leerlingen kunnen op elk moment hun rapport raadplegen via “Resultaten” op Smartschool. Leerkrachten tikken de cijfers in die leerlingen behalen op testen, toetsen en/of persoonlijke werken. Per vak worden ook de attitudes Luisterbereidheid, Stiptheid, Inzet of Taal en Stijl geëvalueerd.

Zo krijgen leerlingen en ouders een goed overzicht van de cijfers.

Op het einde van elk trimester (semester voor de derde graad) is er een eindrapport met de resultaten.