CLIL @ SASK

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Het is een werkvorm waarin een vreemde taal als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.

CLIL betekent in de praktijk dat leerlingen als het ware een taalbad krijgen gedurende 1, 2 of 3 uur per week. Hierdoor komen ze meer in contact met een vreemde taal en worden de communicatieve vaardigheden zoals spreken, lezen en luisteren gestimuleerd.

Leerlingen kweken meer spreekdurf en zelfvertrouwen aan (taalfouten worden niet ‘bekeurd’) en de woordenschat in de vreemde taal wordt verruimd.

Aanbod in SASK

Voor het schooljaar 2023-2024:

 • leerlingen van het 1e jaar kunnen kiezen om ICT in het Engels te volgen;
 • alle leerlingen van het 2e jaar kunnen kiezen om aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels te volgen;
 • alle leerlingen van het 3e jaar kunnen kiezen om aardrijkskunde en informatica in het Engels te volgen en geschiedenis in het Frans
 • alle leerlingen van het 4e jaar kunnen kiezen om geschiedenis in het Frans te volgen.

Modaliteiten

Alle vakken blijven uiteraard ook aangeboden in het Nederlands. Leerlingen zijn dus niet verplicht om het CLIL-traject te volgen. CLIL is steeds een vrijwillige keuze van de ouders van de leerling én van de leerling zelf.

Er zijn twee voorwaarden om te kunnen deelnemen aan het CLIL-traject:

 • de ouders moeten er expliciet voor kiezen;
 • er moet een gunstig advies zijn van de toelatingsklassenraad.

Kiezen voor CLIL is een engagement voor een volledig schooljaar. Er kan in geen geval in de loop van het schooljaar worden overgestapt van het CLIL-traject naar het Nederlandstalig traject (of omgekeerd).

Het behalen van de leerplandoelstellingen voor het vak blijft steeds de voornaamste doelstelling. In de evaluatie zal enkel dit een rol spelen voor het al of niet slagen voor het vak. De evolutie in de CLIL-taal zal gerapporteerd worden, maar zal uitsluitend een rol spelen bij het advies over het al of niet verderzetten van het CLIL-traject en bij het al of niet toekennen van een CLIL-getuigschrift.

Wat we willen bereiken met CLIL

 • het accent dat we in onze school leggen op vreemde talen versterken door nog meer lesuren met die vreemde talen bezig te zijn;
 • kansen geven, ook aan wie niet taalsterk is, om de vreemde talen praktisch te gebruiken, ruimer dus dan de specifieke taallessen, om zodoende meer oefenmomenten te creëren en de taal actiever te gebruiken;
 • de algemene taalvaardigheid verhogen en leerlingen flexibeler leren omgaan met meerdere talen (leren overschakelen van de ene taal naar de andere);
 • ook het Nederlands versterken door bewuster en aandachtiger om te gaan met taal in het algemeen (taalinzicht);
 • de blik op de wereld verruimen door ook niet-Nederlandstalige bronnen te leren gebruiken voor diverse vakken en de leerlingen sensibiliseren voor interculturele aspecten;
 • de motivatie voor de niet-taalvakken bevorderen en de concentratie tijdens die lessen te verhogen;
 • kansen bieden voor de cognitief sterk functionerende leerlingen om meer uitdaging te vinden in de vakken waar een andere taal wordt gebruikt en om hen extra te motiveren voor de taalvakken (door het functionele gebruik van de vreemde talen);
 • een goeie voorbereiding geven op het hoger onderwijs (bv. cursussen in het Engels aan de universiteit)