In totaal namen 15 leerlingen van SASK (zesdejaars van vorig schooljaar) deel aan de toelatingsproef arts/tandarts. Maar liefst 8 van hen slaagden, dus meer dan de helft (en een stuk meer dan het Vlaams gemiddelde). Deze leerlingen namen deel aan het voorbereidingstraject dat door de school wordt aangeboden in de loop van het zesde jaar.