Warme zorg

SASK is een veilige omgeving voor elke leerling. Zo willen we zijn. We hebben een uniek Peer Support-project, 2 leerlingenbegeleiders, studiecoaches per graad, een zorgteam en een begeleider voor hoogbegaafde/snel lerende leerlingen. In het lesrooster hebben we voor elk jaar ook een klasuur, elke klas heeft een klasleraar en vijfdes en zesdes engageren zich om de eerstes te coachen. We leven en werken samen, met aandacht en zorg voor elkaar.