Peer Support

Een school waar je je goed mag voelen, waar je jezelf mag zijn, een veilige plek … Dat is wat iedere jongere nodig heeft. Ons Peer Support-team helpt dat waar te maken. Niet met grootse plannen of spektakel, maar door er elke dag als vertrouwensleerling voor de medeleerlingen te zijn. Deze ‘gediplomeerde’ vrijwilligers met een groot hart omringen en ondersteunen hun ‘peers’ met aandacht en respect.