Evaluatie & leerlingencontact

Leerlingen worden in SASK bij het leren goed begeleid. We werken met testen, toetsen en examens.

Met een test willen we nagaan of de leerlingen de leerstof goed begrepen hebben, de toetsen peilen of de leerlingen een groter geheel verwerkt hebben en kunnen toepassen; en de examens geven aan of leerlingen ook in staat zijn om op het hoogste beheersingsniveau leerstof meer inzichtelijk te benaderen of creatief weer te geven.

Deze manier van werken, die trouwens mooi in overeenstemming is met de nieuwe leerplannen die ook de beheersingsniveaus beschrijven, zorgt ervoor dat leerlingen regelmatiger en grondiger werken, en dat ze geleidelijk aan getraind worden om met grotere pakketten leerstof om te gaan. Een cijfer voor een vak wordt gedurende het hele jaar opgebouwd. Heel belangrijk in onze evaluatie is de feedback die leerlingen continu krijgen. We willen dat het gaat over wat geleerd wordt, over de inzet daarvoor van de leerling, en hoe de leerling erin slaagt de leerstof te verwerken. Dat is uiteindelijk belangrijker dan de punten zelf.

Directe feedback en nuttige tips van de leerkracht, het examen onmiddellijk kunnen inkijken, een remediëringsplan opstellen … Ons leerlingencontact is direct en persoonlijk en zo nemen leerlingen hun eigen leerproces echt in handen.

Onze evaluatie, feedback én remediëring zorgen ervoor dat je goed begeleidt wordt en je goed voorbereid bent op het hoger onderwijs.