Vragen over welbevinden

Heb je als leerling een vraag?

Dan kan je terecht bij:

    • je klasleraar
    • je vakleerkracht
    • de graadcoördinator
    • de leerlingbegeleiders
    • Peer Supporters
    • CLB-contactpersoon Véronique Lievens

Heb je als ouder een vraag?

Dan kan je via Smartschool terecht bij:

Je kan terecht bij de klasleraar.

Je kan terecht bij de graadcoördinator:

 • 1e graad: Greet Oosterlinck
 • 2e graad: Karel Gruyaert
 • 3e graad: Sam Creve
 
Je kan ook terecht bij Véronique Lievens (CLB-contactpersoon) via veronique.lievens@vrijclbdehavens.be

Je kan terecht bij:

 • de klasleraar
 • de graadcoördinator
 • de directie

Je kan ook terecht bij Véronique Lievens (CLB-contactpersoon) via veronique.lievens@vrijclbdehavens.be

Je kan terecht bij de leerlingbegeleiders:

 • Frederic Pieters
 • Gudrun Dedeyne

Je kan ook terecht bij Véronique Lievens (CLB-contactpersoon) via veronique.lievens@vrijclbdehavens.be

Je kan terecht bij Ibe De Busscher (ondersteunend personeel).

Je kan terecht bij:

 • Wouter Schmidt (ondersteunend personeel)
 • Nathalie Van Thournout

Je kan terecht bij Gudrun Dedeyne (leerlingbegeleider).