Problemen met organiseren en plannen

Je vergeet afspraken en raakt dingen kwijt. Je vindt het moeilijk om vooruit te denken en je te organiseren. Problemen met organisatie en planning kunnen grote gevolgen hebben op je schoolcarrière. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

 • Elke klas heeft een eigen lokaal, een ‘thuisklas’ en heeft een klastitularis.
 • Elke leerling heeft een lockertje. 
 • Elke dag start met een morgenonthaal en wekelijks is er een klasuur (waarin duidelijk en rustig info kan doorgegeven worden).
 • Duidelijke klas – en schoolafspraken. 
 • Digitale schoolagenda met gedetailleerde info omtrent taken en toetsen.
 • We voorzien leerstofoverzichten.
 • Aanbod avondstudie. 
 • 1e jaar: sessies studiebegeleiding i.v.m. organiseren & plannen.

In overleg met jou, de leerkrachten, je ouders en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we ook volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

 • Studiebegeleiding i.f.v. een goede organisatie en planning.
 • Coach (leerkracht) of buddy (medeleerling). 
 • Opvolging via leerlingenbegeleiding.