Motorisch probleem

Motorische problemen, van welke aard ook, mogen onze kansen niet in de weg staan. Misschien heb je een beperking waardoor je de LO-les niet mee kan volgen. Misschien kan je je (tijdelijk) niet naar school verplaatsen, of kan je de lessen fysiek niet mee volgen. Misschien is zwemmen heel goed voor jou, maar kan je de trap niet op …  

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

  • Goede toegankelijkheid, brede doorgangen, ruime lokalen en lift.
  • Vlotte verbinding met openbaar vervoer en vlot bereikbaar met de wagen.
  • Aandacht voor diversiteit binnen SASK (we hebben ook een diversiteitsgroep): iedereen is anders, iedereen is gelijkwaardig!

In overleg met leerkrachten en zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

  • De school heeft een lift waardoor les volgen op de eerste verdieping ook lukt. De leerling krijgt dan een liftsleutel. 
  • Er is ook een rolstoel op school aanwezig. 
  • Lessen kunnen tijdelijk ook via afstandsonderwijs gevolgd worden, indien de leerling voldoende hersteld is, bv. na een beenoperatie. We spreken af met de leerkrachten om via afstandsonderwijs de leerling de les te laten bijwonen.
  • Voor de LO-lessen die niet bijgewoond kunnen worden, maakt de LO-leerkracht – op basis van de reden – afspraken; zo is een uur studie in de mediatheek van de school een mogelijkheid. We hebben ook alternatieven, bv. Spinning. 
  • Therapie kan (op vraag van de leerling) in bepaalde gevallen op school doorgaan.