Motivatieproblemen

Doorheen de studiecarrière kan het gebeuren dat er motivatieproblemen optreden. Je zit aan je bureau, maar kan maar niet beginnen, je stelt je vragen naar het waarom, je vindt de moed niet, misschien spelen nog andere factoren mee … het lukt gewoon niet. Soms geef je dat zelf aan, soms merken ouders of leerkrachten het op. 

Wij hebben in SASK al een aantal afspraken, die voor iedereen gelden (basiszorg), en die jou zeker al vooruit kunnen helpen. Enkele voorbeelden:

  • Laagdrempelige en warme zorg. Je kan heel vlot bij iedereen terecht: bij je leerkrachten en de opvoeders, bij de leerlingenbegeleiders mijnheer Pieters en mevrouw De Deyne, bij de graadcoördinatoren en ook bij de directie.
  • Er wordt tijd gemaakt voor individuele gesprekjes met de klastitularis tijdens het klasuur.
  • We nemen warme initiatieven en organiseren leuke buitenschoolse activiteiten zodat iedereen zich zou kunnen thuis voelen op SASK en graag naar school komt.
  • We volgen het welbevinden van onze leerlingen op met Appwel, een app waarmee we telkens een mooi overzicht hebben van wat leeft in onze klassen. Op basis van de gegevens kunnen we ook overgaan tot actie.
  • We organiseren klascirkels waarbinnen we preventief werken aan een goede sfeer, maar waarin we het ook hebben over welbevinden, motivatie, enz.
  • We geven studeertips waarbinnen we ook aandacht hebben voor motivatie. 
  • Aanbod van avondstudie en studie tijdens de eindtoetsen, want samen studeren verhoogt de motivatie.

In overleg met jou, de leerkrachten, je ouders en het zorgteam (soms met CLB en externe partners) kunnen we volgende maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn individueel op maat en worden ook geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. Indien deze maatregelen niet volstaan, helpen we om verder (externe) hulp te zoeken. 

  • Gesprek(ken) met leerlingenbegeleiding, waarin we samen zoeken naar tips en tricks, naar oorspronkelijke interesses, naar de onderliggende reden. 
  • Indien de problemen zodanig doorwegen of ernstige gevolgen hebben (bv. de dreiging van een C-attest): opstellen van een plan van aanpak, samen met alle betrokkenen en in overleg met CLB.