Verantwoordelijkheid

 

In ons opvoedingsproject neemt niet alleen zorg een centrale plaats in, ook verantwoordelijkheid is een belangrijke pijler.
We willen onze leerlingen in toenemende mate verantwoordelijkheid geven. Heel wat leerlingen zetten zich enthousiast in en dragen verantwoordelijkheid, bv. voor:

 

 • klasorde
 • Kras (Scholierenparlement)
 • notities van zieke leerlingen
 • 100-dagen
 • Leerlingenraad
 • SASK-feest
 • Directieraad met leerlingen
 • seminars
 • Wereldcomité
 • Meter-/peterschap
 • Cultuurcomité
 • Pastoraal comité