Communicatie via Smartschool

Het internet evolueerde van web 1.0 naar web 2.0, en web 3.0 staat al voor de deur. In de tweede fase, web 2.0, werd het net veel dynamischer. Er ontstond interactie tussen de gebruikers. Dat deze evolutie ook een invloed heeft op ons onderwijs ligt voor de hand. Sinds eind september 2007 gebruiken we op school Smartschool.

Aan de hand van deze elektronische leeromgeving ontdekken de leerlingen de nieuwe mogelijkheden van het internet, in een beschermde omgeving. Binnen Smartschool kunnen de leerlingen centraal, en veel vlugger, informatie over de school, activiteiten of specifieke vakken vinden. Ze kunnen ook sneller reageren op mededelingen en berichten, of zelf een bericht sturen. Afhankelijk van het vak kunnen heel wat items gebruikt worden om het leerproces vlotter, aangenamer en efficiënter te laten verlopen: vaknieuws, agenda, documenten, weblinks, taken, leerpaden, oefeningen, uploadzone, samenwerken, studiegenoten, toetsen, een forum en enquêtes. Het is uiteraard niet de bedoeling om voor alle vakken alle items te gebruiken, maar het biedt wel extra mogelijkheden. Op Intradesk staan verslagen, de weekberichten en enkele online-documenten. Al deze items zijn ook voor de ouders toegankelijk.

We stellen vast dat heel wat leerlingen, en ook ouders, hier gretig gebruik van maken. Anderen kijken nog even de kat uit de boom. Aan hen doen we hierbij een warme oproep om de mogelijkheden van Smartschool te gaan verkennen. Alle nieuwe leerlingen en hun ouders krijgen in het begin van het schooljaar hun inloggegevens, per brief.

Het Smartschoolteam wenst iedereen veel succes!